Wethouder Maarten Slingerland: “We hebben vooral aandacht voor fietsers en voetgangers die oversteken. Door een duidelijk kleurverschil in de bestrating is in één oogopslag duidelijk waar men het beste kan oversteken. Deze pleinen liggen ook iets hoger waardoor de automobilist wordt gedwongen om snelheid te minderen.” 

De gemeente heeft subsidies van rijk en provincie ontvangen voor verkeersveiligheidsprojecten. Hieraan is echter wel de voorwaarde verbonden dat de projecten voor 1 januari 2022 moeten zijn uitgevoerd. 

De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie

In deze periode hebben ook de schoolgaande kinderen en bezoekers van bijvoorbeeld ‘d Overtoom de minste hinder van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden plein voor plein uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit vraagt om een strakke planning.
 

Wat vindt u van deze plannen?

Wethouder Maarten Slingerland: “Wij zijn benieuwd wat de inwoners van deze plannen vinden. Tot uiterlijk 23 juni 2021 kunnen zij een reactie achterlaten op de pagina over de Stuivenbergstraat