Inwoners en ondernemers met een goed idee voor Zwartsluis kunnen vanaf nu hun plan indienen om in aanmerking te komen voor één van de Dorpscheques Zwartsluis. Deze initiatieven moeten bijdragen aan een prettige, mooie en levendige dorpskern.

De campagne ‘Dorpscheque Zwartsluis’ is een samenwerking van een werkgroep met ondernemers uit Zwartsluis en de gemeente Zwartewaterland.

De aanmelders met de beste plannen om Zwartsluis een impuls te geven en het centrum aantrekkelijker te maken, krijgen een dorpscheque om hun idee zelf uit te kunnen voeren. De cheques variëren van € 100 tot € 2.500.

Aanmelden tot 20 mei

Alle ideeën die Zwartsluis een impuls geven, komen in aanmerking voor een Dorpscheque. Zoals plannen voor recreatie- of beweegmogelijkheden op land of water, ideeën voor het versterken van de maritieme identiteit van Zwartsluis, of bijvoorbeeld plannen om de bewegwijzering of het straatbeeld te verbeteren.

Tot 20 mei 2022 kunnen inwoners en ondernemers uit Zwartsluis hun ideeën online aanmelden op www.zwartewaterland.nl/dorpscheques. Dit kan alleen of samen met anderen inwoners of ondernemers.

Jury

Een jury, bestaande uit ondernemers Ivo Eenkhoorn, Sander Frank, Egbert Knoeff, Johan Slurink en Hans Winter, beoordeelt alle binnengekomen ideeën. De jury kijkt onder andere of het initiatief een verbindend karakter heeft, of het haalbaar is en of er draagvlak voor is binnen de samenleving. Daarnaast kijkt de jury of dit plan het imago van Zwartsluis versterkt.

Tijdens een ‘dorpscafé’ mogen alle bedenkers een toelichting geven op hun wensen voor het dorpscentrum. Als de plannen en aanvragen definitief zijn, maakt de jury een selectie van de beste initiatieven. Iedereen krijgt hierna de mogelijkheid om een stem uit te brengen op deze ideeën. Deze publieke stemming bepaalt tenslotte aan welke ideeën de Dorpscheques Zwartsluis worden toegekend.