De gemeente Zwartewaterland gaat de crisisnoodopvang in de Industriehaven in Genemuiden verlengen. Dat besluit is genomen na een verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland en na overleg met de gemeenteraad. De vrijwilligers op het schip steunen dit besluit. Daarmee wil de gemeente de huidige bewoners van het schip in de aankomende winterperiode een veilig onderkomen bieden. “Er bestaat de mogelijkheid dat deze bewoners in tenten elders in Nederland zouden moeten worden ondergebracht. Dat soort schrijnende situaties willen we voorkomen", aldus burgemeester Eddy Bilder.

Aanvankelijk was afgesproken de crisisnoodopvang in Genemuiden te beëindigen op 22 november. Het schip dat wordt gebruikt voor deze opvang, is na die datum vanwege onderhoud niet meer beschikbaar. Voor de bewoners van het schip is nog geen nieuw onderdak gevonden. Daarom heeft de Veiligheidsregio IJsselland gevraagd de crisisnoodopvang in Genemuiden te verlengen.

Burgemeester Eddy Bilder: "We kennen de huidige groep bewoners goed. En ze zijn bekend met onze vrijwilligers op de boot. De ervaringen bij de crisisnoodopvang in Genemuiden zijn positief. De opvang is tot dusver zonder overlast verlopen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we de vluchtelingen een veilig onderkomen kunnen bieden. In de afgelopen periode is door alle vrijwilligers veel opgebouwd. Niemand wil dat de mensen uit deze groep straks op andere plekken in Nederland in een tent moeten slapen. "

Nieuw schip beschikbaar

De verlenging van de crisisnoodopvang geeft extra ruimte bij het zoeken naar nieuwe en duurzame locaties om vluchtelingen in de regio op te vangen en daarmee de opvanglocatie in Ter Apel te ontlasten. Om de verlenging van de crisisnoodopvang aan de Industriehaven mogelijk te maken, komt er via de Veiligheidsregio IJsselland een nieuw schip. Dat schip is in ieder geval beschikbaar tot 1 maart 2023. Ook blijft de bemanning en de locatiemanager voor de nieuwe periode beschikbaar.

De vluchtelingen die nu verblijven in de Industriehaven, hoeven daardoor niet te worden verspreid over verschillende andere locaties. Tot tevredenheid van Klaas van Olst, één van de vrijwilligers die als coördinator helpen op de boot in Genemuiden: “Ze zijn nu gewend aan deze verblijfplaats. Je wilt niet dat ze straks in de winter op een andere plek in een tent moeten slapen.” Evert van Dijk, eveneens één van de vrijwilligers, is het daar mee eens. “Het is triest als je ziet hoe in Nederland met vluchtelingen wordt gesleept. Zo zet je je huis niet open”, vertelt hij.

Succesformule

Van Dijk is daarom dankbaar voor de hulp die Genemuiden biedt. “De opvang draait als een tierelier. Het azc dat Genemuiden een aantal jaar geleden heeft gehad en de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne zijn allebei een succesformule geworden.” Volgens Van Dijk is dat nu niet anders. Dat komt vooral door de inzet van de vrijwilligers. “Door het brede netwerk hebben we samen mooie dingen kunnen doen en veel activiteiten kunnen organiseren.” Van Olst bevestigt dit: “Wij kennen de gemeenschap goed. Dat helpt om te zorgen voor een goede opvang.”

'Mooie dingen gezien’

Samen met de vrijwilligers en (maatschappelijke) organisaties zijn in de afgelopen weken de meest uiteenlopende activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Zoals lessen Nederlandse taal en sportactiviteiten. Bewoners hebben verder ROVA geholpen met werkzaamheden in de openbare ruimte. Ook hebben zij kennis gemaakt met de historie van Genemuiden.

Van Dijk: “De locatiemanager heeft ons verteld dat wat hier gebeurt, hij nog niet eerder had meegemaakt. Ik heb mooie dingen gezien op het schip. En ook echt een band kunnen opbouwen met de bewoners. Voor mij is dit een manier om iets terug te geven aan de maatschappij."

Nieuwe vrijwilligers

Met de verlenging van de crisisnoodopvang hopen Evert van Dijk en Klaas van Olst dat meer mensen als vrijwilliger willen helpen. Zelf zijn zij al vanaf het begin als vrijwilliger betrokken bij de crisisnoodopvang in Genemuiden. “Het is heel dankbaar werk. Wij kunnen de bewoners ergens mee van dienst zijn waar ze zelf niet uitkomen”, vertelt van Olst. Van Dijk vult aan: “Als vrijwilliger ben je het aanspreekpunt voor de bewoners. Die mensen zijn heel erg dankbaar voor alles wat je voor ze doet."

Wilt u helpen als vrijwilliger? Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl. Kijk voor meer informatie over de crisisnoodopvang op www.zwartewaterland.nl/crisisnoodopvang.