De gemeente Zwartewaterland richt in alle drie kernen een coronaherinneringsplek op. Ook komen er één of meer herdenkingsbijeenkomsten. “Wij roepen bewoners op om mee te denken over die bijeenkomsten én over het coronamonument. Hoe moet dat er uitzien? En wat is een geschikte locatie?”, zo vat burgemeester Eddy Bilder samen.

Onze gemeenschap is zwaar getroffen door corona, zegt de burgemeester. “Er zijn mensen in onze samenleving die nog dagelijks leven met de emotionele of fysiek gevolgen van het virus. Maar ook de coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten in Zwartewaterland. Het is goed om dit met elkaar te delen, te dragen en te herdenken. Ik gun het iedereen om het verdriet dat deze pandemie heeft veroorzaakt een plek te geven en met elkaar de kracht te vinden om door te gaan.”

Goed idee? Mail de gemeente!

Omdat corona in Zwartewaterland veel leed heeft veroorzaakt, wil de gemeente in alle drie kernen een herinneringsplek inrichten. “Denk hierbij aan een herdenkingsbank, een herinneringsteken of een monument”, zegt Bilder. “Maar iets anders in de openbare ruimte kan ook. Een speciaal ingerichte plek, waar mensen hun geliefden kunnen gedenken, waar zij naartoe kunnen gaan om herinneringen op te halen en troost te vinden.”

Verder wil de gemeente één of meer herinneringsbijeenkomsten organiseren. “Herdenken verbindt individuele nabestaanden met elkaar en met onze samenleving”, aldus de burgemeester. Bilder roept bewoners op om met ideeën te komen voor herinneringsplekken en herdenkingsbijeenkomsten. “U kunt ideeën tot 1 november mailen naar samenactief@zwartewaterland.nl. Aansluitend gaan we aan de slag met de concrete uitwerking van de plannen.”

Ruim 100 inwoners overleden aan corona

In Zwartewaterland zijn ruim 100 inwoners overleden aan corona. Ook zijn mensen overleden aan coronagerelateerde gevolgen, zoals eenzaamheid. “Voor veel nabestaanden waren de mogelijkheden voor afscheid nemen van hun dierbaren zeer beperkt”, herinnert Bilder. “Voor veel familie en vrienden was dit een traumatische ervaring. Ook zorgmedewerkers hadden geen tijd voor rouw. Al die mensen verdienen onze steun. Coronamonumenten en –bijeenkomsten kunnen hierbij helpen.”