Ligplaatshouders mogen vanaf vrijdag 15 april hun boten afmeren in de vernieuwde haven in Genemuiden. In de komende weken wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Binnenhaven.

De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan de opwaardering van de Binnenhaven. Op deze plek komt meer ruimte om te wandelen en te verblijven. Met voldoende aandacht voor de rijke historie van het gebied.

Bij de werkzaamheden is de haven op diepte gebaggerd en zijn damwanden aangebracht. Op dit moment wordt het straatwerk gedaan. Verder worden de kades ingericht en komen de palen en steigers in het water, zodat bootjes straks weer kunnen aanmeren.

Vervolg werkzaamheden na 15 april
Na 15 april wordt er door lokale partijen verder gewerkt aan de herinrichting van de Binnenhaven. Onder meer voor de fietsparkeerplaatsen op de Sas en parkeerplaatsen voor auto’s aan de kade van de Oosterkaai. Verder wordt na 15 april ook de verlichting op de kade en het water en elektra op de kade en steigers aangesloten.