Het ontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de Dedemsvaartlocatie in de wijk Hasselt om de Weede voorziet in de bouw van 12 woningen.

Ontwerp bestemmingsplan Dedemsvaartlocatie Hasselt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de ontwikkeling van de Dedemsvaartlocatie in de wijk Hasselt om de Weede. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de bouw van 12 woningen.

Voor dit bestemmingsplan is ook een ontwerp hogere grenswaarde voorbereid. Het ontwerpbesluit voorziet in een hogere grenswaarde van 57 dB vanwege de aanwezige geluidsbelasting van de N377 Vaartweg. via telefoonnummer 14038.

Ter inzage

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde gedurende 6 weken ter inzage van 7 oktober tot en met 18 november 2020. 

Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14038. 

Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het bestemmingsplan en het hogere grenswaardebesluit, in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken

Het plan digitaal bekijken

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0071-OW01.

Heeft u gevonden wat u zocht?