Het bestemmingsplan Centrum Genemuiden is een actualisatie van het ruimtelijk beleid voor het centrumgebied van Genemuiden.

De vorige beheersverordening was op onderdelen verouderd. De verordening sloot niet meer aan bij de wensen en behoeften van nu. Het nieuwe bestemmingsplan zorgt voor een duidelijke en actuele regeling.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BP0044-VS01.

Heeft u gevonden wat u zocht?