Verder was er een toelichting op de Muurpoëzie door SCAB, de initiatiefnemer van dit project. Dichteres Vrouwkje Tuinman droeg haar gedicht ‘Bedevaart’ voor, dat ze in opdracht van Muurpoëzie schreef voor het Bedevaartspad. En kunstenaar Tim Ayres vertelde over zijn ervaringen tijdens de uitvoering van het project Muurpoëzie.  

Bedevaartspad

Het Bedevaartspad vertelt het unieke verhaal over Hasselt als Hanzestad en Bedevaartsoord. De gemeente en een werkgroep werkten nauw samen aan de totstandkoming van het pad. Het maakt onderdeel uit van het project Hanze & Bedevaart.

Muurpoëzie

Een initiatief van SCAB Hasselt. Muurgedichten brengen bewoners en bezoekers op een andere manier in aanraking met poëzie en maken Hasselt nog aantrekkelijker.