Het Zwarte Water ligt ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. In dit bijzondere rivieren- en uiterwaardengebied wordt komende tijd gewerkt aan de riviernatuur. Op donderdag 15 september startten de eerste werkzaamheden. Zo wordt het gebied een nog duurzamere leefomgeving voor mens, dier en plant, een belangrijke stap richting de Kaderrichtlijn Water-doelen en de Natura2000-doelen van de provincie Overijssel.

In Genne-Overwaters, bij Hasselt, komt een nevengeul. In deze 'extra' rivier, die parallel loopt aan het Zwarte Water, is plaats voor ondiepten en langzaam stromend water. Zo krijgen dier- en plantensoorten die van nature in en rondom de rivier voorkomen, weer de ruimte.

In dit gebied, dat ook een Natura 2000-gebied is, komt ook een hardhouten ooibos. Deze ontwikkelt Rijkswaterstaat in samenwerking met provincie Overijssel. Tot en met donderdag 22 september ligt het Projectplan Waterwet ter inzage.

Planning

De werkzaamheden in Genne-Overwaters startten op 15 september en duren tot en met eind december 2022. In deze periode zijn er continu werkzaamheden in Genne-Overwaters. Vanaf eind september vaart een schip tussen de nevengeul en de monding van het Zwarte Water.

Om dit voor alle gebruikers van het Zwarte Water op een veilige manier te laten gebeuren, worden er verkeersmaatregelen opgesteld voor de scheep- en recreatievaart. De vaarweg blijft altijd beschikbaar.

Houd voldoende afstand

In Genne-Overwaters wordt het werk uitgevoerd met grote machines. Bezoekers van het gebied wordt verzocht voldoende afstand te houden. Zo kunnen de werkzaamheden snel en veilig uitgevoerd worden en kunnen natuurliefhebbers vanaf begin 2023 weer genieten van de rijke natuur in het gebied.

De aanpassingen in het gebied worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Aannemer De Boer & De Groot civiele werken B.V. voert het werk uit. Op verschillende plekken in en rondom het Zwarte Water wordt er gewerkt aan het verbeteren van de riviernatuur. 

Mensen met vragen kunnen bellen naar het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat:  0800-8002.