Ruim 200 nieuwe woningen in Hasselt om de Weede

Het woongebied Hasselt om de Weede wordt uitgebreid met ruim 200 woningen. De woningen zijn straks geschikt voor uiteenlopende doelgroepen waaronder (door)starters, gezinnen en senioren. Om de bouw van woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage.

In de gemeente Zwartewaterland is veel vraag naar nieuwe woningen. Met de uitbreiding van Hasselt om de Weede kan deels in deze vraag worden voorzien. De nieuwe woonwijk Hasselt om de Weede wordt ten oosten van de kern Hasselt en ten noorden van de Weede uitgebreid. In het nieuwe deel komt plek voor 61 vrijstaande woningen, 34 twee-onder-een-kap woningen, 39 rijwoningen, 27 levensloopbestendige woningen en 33 appartementen. Behalve koopwoningen maakt het bestemmingsplan ook sociale huurwoningen mogelijk.

Wethouder Gerrit Knol: "Door de hele gemeente willen we de komende jaren extra woningen bouwen. Vooral de behoefte aan koopwoningen neemt in Zwartewaterland toe. De uitbreiding van Hasselt om de Weede zorgt voor een aanzienlijke toename in het aanbod van verschillende soorten woningen." Behalve de bouw van 205 woningen voorziet het plan ook in de herontwikkeling van Terwee 4 (boerderijlocatie).

Energieneutrale woningen

In fase 1A en 1B Zuid van Hasselt om de Weede zijn al bijna 300 huizen gebouwd. Dit aantal wordt nu in fase 1B verder uitgebreid. De woningen en het gebied worden energieneutraal ontwikkeld. Dit betekent dat de benodigde energie voor de woningen op eigen kavel of dak duurzaam wordt opgewekt.

De plek waar straks de ruim 200 nieuwe woningen moeten komen, is nu nog onbebouwd agrarisch gebied. Daarom is een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied gemaakt. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is al eerder tot stand gekomen na een participatieproces waarin een groot aantal inwoners heeft meegedacht. Hierna is het plan samen met het beeldkwaliteitsplan in april vorig jaar door de raad vastgesteld. Sinds woensdag 23 maart ligt het ontwerp-bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Het inzien van het plan kan na het maken van een afspraak via 14 038.

Kansen voor natuur en recreatie

Het nieuwe woongebied ligt tussen verschillende natuurgebieden en biedt in de toekomst kansen voor verdere natuur- en recreatieontwikkeling. Zo zijn er bijvoorbeeld kansen voor struinpaden, fietsroutes, buurttuinen en trap-veldjes.

Verkoop start in 2023

Als alles volgens planning verloopt, biedt het college van B&W het bestemmingsplan op 2 juni voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt en het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, kan de verkoop van kavels in de eerste helft van 2023 starten.