Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet

Eindelijk is het zover. De omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking. Dat brengt veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De omgevingswet bestaat niet meer uit 26 verschillende wetten maar bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en stemt de regels beter op elkaar af. Ook geeft de wet ruimte aan nieuwe initiatieven en maakt het lokaal maatwerk mogelijk. 

Zo werkt de omgevingswet

Bij de nieuwe omgevingswet zijn er een aantal dingen die veranderen. In dit filmpje ziet u wat dit betekent.

Voor wie heeft de wet gevolgen?

De gemeente Zwartewaterland is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de omgevingswet. Kortom: iedereen krijgt met deze wet te maken. Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zwartewaterland zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.