Omgevingswet

Bundeling van wetgeving en regels

Als de omgevingswet in werking treedt, brengt dat grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De wetgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water bestaat nu uit 26 wetten en honderden regelingen. De omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en stemt de regels beter op elkaar af. Ook geeft de wet ruimte aan nieuwe initiatieven en maakt het lokaal maatwerk mogelijk. De omgevingswet vormt de basis voor het beheer van en voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Voor wie heeft de wet gevolgen?

De gemeente Zwartewaterland is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de omgevingswet. Kortom: iedereen krijgt met deze wet te maken. Op deze pagina's leest u meer over de Omgevingswet en hoe gemeente Zwartewaterland zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.