Wat is het?

De omgevingswet bepaalt dat er één omgevingsplan komt voor het hele grondgebied van een gemeente. Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het vervangt alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen in een gemeente. Wij doen dit stapsgewijs. Per gemeente geldt één omgevingsplan. Hierin staan onder andere regels over gebruik, milieu, water, monumenten, bouw, gezondheid en natuur.

Wat betekent het voor mij?

Met de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente de keuze om meer zaken vergunningsvrij te maken. In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad wat vergunningsvrij kan worden gerealiseerd. We nemen hier de ervaring en het advies van inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden mee.

Hoe maken we het?

Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bezoekers kunnen vanaf het begin actief meedenken over de inhoud van het omgevingsplan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het instrument Omgevingsplan op: aandeslagmetdeomgevingswet.nl(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?