Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op omgevingswet.overheid.nl (externe link)of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via omgevingswet.overheid.nl(externe link). Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • We vragen u om de omgeving vroegtijdig bij uw plannen te betrekken. In sommige gevallen (bij grotere plannen) is participatie zelfs verplicht. Om u wegwijs te maken in hoe u de participatie kunt doen en wat hiervoor nodig is, kunt u gebruik maken van onze participatiewijzer(externe link). De participatiewijzer is een hulpmiddel voor het organiseren van participatie bij ontwikkelingen, initiatieven en projecten binnen onze fysieke leefomgeving.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Stappenplan

Stap 1:

Vergunning wel of niet nodig?

Als u gaat bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u dit zeker weten, doe dan de vergunningscheck(externe link) op omgevingswet.overheid.nl(externe link). Dit duurt een paar minuten.

Stap 2:

Check het bestemmingsplan

Ook kunt u van te voren checken of uw plannen binnen de regels van het bestemmingsplan passen. Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op omgevingswet.overheid.nl(externe link). Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u altijd een vergunning nodig.

Stap 3:

Kijk of participatie nodig is voor uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hiervoor heeft de gemeente de participatiewijzer(externe link) opgesteld. 

Stap 4:

Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan bij het gemeentehuis of via het omgevingswet.overheid.nl.(externe link) Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Daarna kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk
 • het al dan niet participeren is een aanvraagvereiste bij elke vergunningsaanvraag. Dit betekent dat u moet aangeven of er wel of niet geparticipeerd is. Indien u dit niet vermeld, kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Soms is er een uitgebreide procedure nodig. De gemeente zal u dan hierover informeren. 

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de tarieventabel bij de legesverordening(externe link). Voor ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van verschillende factoren. U krijgt dan achteraf een factuur.