Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Stappenplan

Stap 1:

Vergunning wel of niet nodig?

Als u gaat bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u dit zeker weten, doe dan de vergunningscheck(externe link). Dit duurt een paar minuten.

Stap 2:

Check het bestemmingsplan

Ook kunt u van te voren checken of uw plannen binnen de regels van het bestemmingsplan passen. Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u altijd een vergunning nodig.

Stap 3:

Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan bij het gemeentehuis of via het Omgevingsloket Online(externe link). Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Daarna kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Vooraf uw plannen voorleggen aan de gemeente?

 • Vraag een vooroverleg aan. Gebruik hiervoor het document onderaan de pagina.
 • Levert een schetsplan (voorlopig ontwerp) in.
 • Dit toetsen we aan het bestemmingsplan en welstandsbeleid. Dit is gratis.
 • Blijkt uw verzoek haalbaar? Dan vraagt u daarna een omgevingsvergunning aan.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de tarieventabel bij de legesverordening(externe link). Voor ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van verschillende factoren. U krijgt dan achteraf een factuur.