Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Laat uw conceptaanvraag vooraf door ons beoordelen. Wij toetsen dan uw aanvraag voordat u deze definitief indient. Voor dit vooroverleg betaalt u kosten.

Het vooroverleg doet u voordat u de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Tijdens het vooroverleg toetsen we samen of uw plannen haalbaar zijn. 

Aanvragen

Een vooroverleg vraagt u online aan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. U logt in op Omgevingswet.overheid.nl (externe link)met uw DigiD.

U kiest bij het indienen van uw aanvraag of melding voor de optie 'conceptaanvraag'. Wij krijgen dan toegang tot uw conceptaanvraag. Zo kunnen we meekijken met uw aanvraag. We kunnen uw aanvraag niet wijzigen.

Wilt u een vooroverleg schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier onderaan de pagina.

Conceptaanvraag of principeverzoek?

Voor het vooroverleg kennen we twee producten. Bij kleine plannen, zoals een verbouwing van een woning, kunt u een conceptaanvraag indienen. Bij grotere plannen waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan kunt u een aanvraag principeverzoek indienen. Het grootste verschil is dat bij een principeverzoek, naast een ambtelijke toetsing aan de regels, het bestuur (college van burgemeester en wethouders) een besluit neemt op het verzoek. Hierbij wordt besloten of het mogelijk en wenselijk is om voor uw plan af te wijken van de geldende regels in het omgevingsplan. Dient u een plan in als conceptaanvraag en moet het een principeverzoek worden? Dan zullen wij u om toestemming vragen om dit om te zetten. De kosten voor een principeverzoek zijn namelijk hoger.

Vragen?

Twijfelt u over het indienen van een vooroverleg of principeverzoek? Neem dan contact met ons op via vergunningverlening@zwartewaterland.nl of bel met 13038 en vraag naar een vergunningverlener Omgevingswet.

Afhandeling

Hebben wij uw vraag voor een vooroverleg ontvangen? Dan toetsen wij uw conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning aan het omgevingsplan en welstandsbeleid. Wij informeren u schriftelijk over de uitkomsten. Blijkt uw verzoek haalbaar? Dan vraagt u daarna een omgevingsvergunning aan.

Uw principeverzoek toetsen wij aan het omgevingsplan en andere relevante beleidsstukken. Verder zullen wij uw verzoek bespreken op de omgevingstafel, waarbij verschillende vakdisciplines een advies geven. Tenslotte wordt uw verzoek aan het college voorgelegd ter besluitvorming. Wij informeren u schriftelijk over de uitkomsten. Blijkt uw verzoek haalbaar? Dan kunt u daarna een omgevingsvergunning of een wijziging van het omgevingsplan aanvragen. Houd hierbij rekening met de in het besluit genoemde randvoorwaarden.

Kosten

Voor een vooroverleg betaalt u kosten. Dit heet leges. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van uw aanvraag. U bekijkt de actuele tarieven in de Verordening op de heffing en de invordering van leges.

Zoeken naar verordeningen

Tip! Hoe vollediger u bent bij het indienen van dit formulier, hoe concreter wij uw plan kunnen bespreken op de omgevingstafel. Dit voorkomt dat wij tussentijds aanvullende stukken van u nodig hebben en uw aanvraag nog een keer moeten bespreken op de omgevingstafel. Het bespaart u tijd en geld want voor elke omgevingstafel betaalt u namelijk leges.