Lees hier de nieuws- en persberichten van de gemeente Zwartewaterland

 • Burgemeester bezoekt 23.000ste inwoner van Zwartewaterland

  Burgemeester Eddy Bilder verwelkomt vandaag de 23.000ste inwoner van Zwartewaterland. Het gaat om Mayson Freek Jan de Longte uit Hasselt, zoon van Lucien en Jerney die vorige week werd geboren. Namens de gemeente feliciteert Bilder de ouders. “Iedere geboorte is bijzonder, maar dat Mayson ons over deze grens heen helpt, maakt het helemaal speciaal.”

 • Informatieavond over de overgang aardgasvrij Zwartewaterland

  Wat is de warmtetransitie nu precies? Hoe organiseert de gemeente de overgang naar aardgasvrij wonen en leven? De gemeente organiseert op woensdag 13 oktober een informatieavond over de overgang (transitie) naar een aardgasvrij Zwartewaterland en hoe de Transitievisie Warmte (TVW) daarbij helpt. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Hasselt tussen 19.00 en 21.00 uur.

 • Zevenhont Zuid: sneller duidelijkheid voor omwonenden en onderneming

  Omwonenden en de onderneming zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Om die reden verklaarde de gemeenteraad op 16 september de coördinatieregeling van toepassing op het project Zevenhont Zuid, waar tapijtfabriek Vebe wil uitbreiden. “Belanghebbenden houden mogelijkheid voor bezwaar en beroep”, zegt wethouder Harrie Rietman.

 • Kruispunten in burgemeester Malcorpslaan en Sikkel op de schop

  De gemeente Zwartewaterland maakt een groot aantal kruispunten in de Burgemeester Malcorpslaan en de Sikkel in Hasselt verkeersveiliger. Op maandag 4 oktober beginnen de werkzaamheden. Het werk aan de Vaartweg is dan afgerond. “Zo voorkomen we zoveel mogelijk verkeershinder voor bewoners, bezoekers en bedrijven”, zegt wethouder Maarten Slingerland.

 • Stremming Vaartweg iets langer dan gepland

  De werkzaamheden aan de Vaartweg vorderen gestaag en verlopen globaal volgens planning. Nog een dikke week en dan zitten de werkzaamheden erop en is de Vaartweg klaar. Helaas houdt de verkeershinder iets langer aan dan verwacht. In verband met de lagere nachttemperaturen is het noodzakelijk om de Vaartweg de komende twee weekenden nog dicht te houden. Op maandagochtend om 6:00 uur is de weg weer open.

 • Voormalig schoolgebouw Jan van Arkelstraat wordt wooncomplex

  Het voormalige schoolgebouw aan de Jan van Arkelstraat in Genemuiden heeft een nieuwe eigenaar. Aannemer Karst van Dalfsen van Van Dalfsen Bouw BV uit Hasselt gaat er een wooncomplex ontwikkelen. “Een mooie nieuwe bestemming”, zegt wethouder Maarten Slingerland. “Met de opbrengst kunnen we andere gemeentelijke panden extra ondersteunen en verduurzamen.”

 • Inwoners Zwartewaterland scheiden grondstoffen goed

  Inwoners van Zwartewaterland scheiden hun afval goed, zo blijkt uit de jongste Grondstoffenmonitor van de Rova. “Dit verdient een groot compliment!”, zegt een trotse wethouder Harrie Rietman. “Als we meer scheiden hoeven we minder te verbranden én minder te betalen. Zo sparen we samen het milieu en houden we de afvalstoffenheffing laag.”

 • Infoavond over opvoeden voor ouders en professionals 

  Hoe begeleid ik mijn kind op sociale media? Hoe beïnvloed ik het gedrag van mijn kind positief? Hoe maak ik een stabiele thuisomgeving? Over deze onderwerpen organiseert de gemeente Zwartewaterland op 6 oktober een informatieavond. “In Zwartewaterland hebben we als beleid dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien”, zegt wethouder Maarten Slingerland. “Deze avond sluit daar naadloos bij aan.”

 • Gemeente wil meer jongeren voor Zwartewaterland behouden

  Jongeren die de afgelopen jaren naar elders verhuisden vinden Zwartewaterland een prettige en veilige woonomgeving, zo blijkt uit een enquête over de verhuismotieven van jongeren tussen 18 en 30 jaar. “Dit biedt mogelijkheden om in de toekomst meer jongeren in Zwartewaterland te behouden”, zo zei wethouder Gerrit Knol afgelopen vrijdag, nog voor zijn fietsongeval in Limburg.

 • Zwartewaterland wapent zich tegen drugslabs en hennepkwekerijen in het buitengebied

  Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft dit hoge prioriteit bij de gemeente Zwartewaterland. Daarom start de gemeente samen met 10 andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Ook houdt de gemeente een enquête Veilig Buitengebied onder bewoners buiten de drie kernen. Met de uitkomsten wil de gemeente criminaliteit in het buitengebied tegengaan en de leefbaarheid behouden en, waar nodig, verbeteren.

 • Informatieavond over hoogbegaafdheid bij kinderen

  Meer weten over hoogbegaafdheid bij kinderen? Kom dan naar de Informatieavond Hoogbegaafdheid bij Kinderen, op 30 september in Genemuiden. “Hoogbegaafd zijn klinkt misschien leuk, maar als het niet herkend wordt, kan het tot serieuze problemen leiden. Dat willen we als gemeente voorkomen”, zegt wethouder Maarten Slingerland.

 • Wethouder Gerrit Knol tijdelijk uit de running

  Afgelopen zaterdag is wethouder Gerrit Knol gevallen tijdens de Amstel Gold Race in Limburg. Hij heeft hierbij enkele fracturen opgelopen. De komende weken nemen collega-wethouders Harrie Rietman en Maarten Slingerland zijn taken over.

 • Gemeente tijdelijk niet telefonisch bereikbaar via 14 038

  Door een technische storing zijn wij niet bereikbaar via 14 038. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.
  Wij verzoeken u om op een later moment te bellen voor zaken die geen spoed hebben.

 • Aanpassing werkzaamheden Vaartweg Hasselt

  In opdracht van de gemeente Zwartewaterland voert Schagen Infra in september 2021 groot onderhoud en verbeteringen uit aan de Vaartweg in Hasselt. De werkzaamheden hiervoor zijn op 6 september begonnen en duren tot en met zaterdag 2 oktober. Anders dan in de eerdere planning is aangegeven is vanaf vandaag tot en met vrijdag 17 september op werkdagen slechts 1 rijbaan open ter hoogte van de fietsoversteek bij het Erfgenamenwegje. Van maandag 20 september tot en met zaterdag 2 oktober wordt weer volgens de oorspronkelijke planning gewerkt. In die periode is doorgaand verkeer grotendeels niet mogelijk.

 • Gratis webinars Energieneutraal Verbouwen

  In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u uw eigen energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie. Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst.
  Wilt u weten hoe u dit aanpakt? Laat u zich dan inspireren door het webinar Energieneutraal Verbouwen.

RSS feed

Heeft u gevonden wat u zocht?