• Door de coronacrisis krijgen sommige huishoudens te maken met een onverwachte en plotselinge terugval van hun inkomen. Hierdoor is het moeilijk om bijvoorbeeld de huur of hypotheek te blijven betalen. De woonlasten zijn vaak de grootste kostenpost in een huishouden. De overheid helpt inwoners die tegen deze problemen aanlopen met een noodmaatregel: De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). In onze gemeente gaat deze regeling binnenkort van start. 
 • Culturele instellingen in Zwartewaterland die door corona in de problemen komen, kunnen financiële steun krijgen uit het Corona Cultuurfonds. De aanvragen kunnen vanaf vandaag ingediend worden.
 • Sluit de opvoedingsondersteuning in Zwartwaterland nog goed aan op de behoeften van ouders? Dat onderzoekt pedagogiekstudent Dorine Beens – van der Lelij samen met de gemeente. ‘We brengen veranderende behoeften in beeld, zodat we tijdig kunnen bijsturen’, zegt wethouder Maarten Slingerland. Het onderzoek richt zich op ouders met kinderen van 2 tot 16 jaar. 
 • De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op
 • Veertien essen langs de Verkavelingsweg in Hasselt zijn aangetast door essentaksterfte en daardoor ernstig verzwakt. Om te zorgen dat verkeer veilig over de weg kan blijven rijden, is het nodig de essen te kappen. Na het kappen worden de stobben weg gefreesd en de berm weer hersteld.
 • Zwartsluis Onder Zeil krijgt voor dit jaar toch een gemeentelijke subsidie, zo heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten. ‘Dit waterevenement is waardevol voor Zwartsluis en onze gemeente en sluit goed aan bij het Leefbaarheidsplan Zwartsluis en onze toeristische ambities’, zegt burgemeester Eddy Bilder.
 • Zwartewaterland is in trek bij recreatieondernemers. Tussen 2020 en april 2021 starten of verbeteren vijf ondernemers een verblijfsaccommodatie. En er is ruimte voor meer. ‘Samen met ondernemers boren we nieuwe doelgroepen aan’, zegt burgemeester Eddy Bilder.
 • Vijftien monumentale bomen in Zwartewaterland krijgen binnenkort een snoeibeurt. Deze veiligheidssnoei is nodig om het dode hout te verwijderen, zodat de bomen niet spontaan takken laten vallen. Met het goed snoeien zijn de monumentale bomen veilig en blijft een stuk groen cultureel erfgoed behouden voor Zwartewaterland.
 • Werkzaamheden in Genemuiden en Zwartsluis lopen ongeveer twee weken vertraging op door het slechte weer. Er is inmiddels een aangepaste planning gemaakt.
 • Zwartewaterlanders met een beperking die willen sporten en bewegen kunnen binnenkort terecht op de landelijke website unieksporten.nl. Voordeel: het sportaanbod in de hele regio wordt overzichtelijker en dus toegankelijker. 
 • Culturele instellingen die door corona in de problemen komen, kunnen financiële steun krijgen uit het nieuwe Corona Cultuur Fonds van de gemeente Zwartewaterland. ‘Moedig slaan zij zich door deze moeilijke periode heen’, prijst wethouder Gerrit Knol. ‘Maar naast veel waardering hebben zij vooral financiële steun nodig om overeind te blijven.’
 • Zwartewaterland heeft tot 2030 behoefte aan 750 nieuwe woningen, zo blijkt uit het nieuwe Woonbehoefteonderzoek van de gemeente. Het gaat om 600 koop- en 150 huurwoningen. ‘We willen daarop inspelen en volop doorbouwen voor eigen vraag’, zegt wethouder Gerrit Knol.
 • Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten.
 • Hoe wordt de buitenruimte in Zwartewaterland gebruikt en door wie? En kan de inrichting beter of misschien anders? Het antwoord op deze en meer vragen staat in het Buitenruimteplan. Dit plan is samen met inwoners tot stand gekomen. Wethouder Maarten Slingerland: “Alle inwoners van Zwartewaterland moeten op een fijne manier kunnen bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte. Van jong tot oud, variërend van het spelen op een natuurspeelplaats tot het maken van een ommetje. Met het Buitenruimteplan richten we de openbare ruimte zo optimaal mogelijk in met de wensen en ideeën van onze inwoners als uitgangspunt.”
 • Van 1 februari tot en met 5 maart 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan het wegdek, de aansluiting van het fietspad en de bermen van de Schaapsteeg. In verband hiermee is het noodzakelijk de Schaapsteeg af te sluiten voor verkeer.

Heeft u gevonden wat u zocht?