• Met de onthulling van een informatiebord markeerde wethouder Maarten Slingerland de start van een gezamenlijke proef van de gemeente Zwartewaterland en ROVA met anders maaien om de biodiversiteit te vergroten. “Om te zorgen dat insecten gedurende de seizoenen voldoende voedsel en schuilgelegenheid hebben, kiezen we heel bewust de tijden en locaties waarin we wel of niet maaien. Zo zorgen we dat altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Samen met ROVA onderzoeken we de komende vijf jaar de effecten van dit aangepaste maaien op de biodiversiteit.” geeft wethouder Maarten Slingerland aan.
 • Het aantal coronabesmettingen in Zwartewaterland neemt af. Er zijn nog wel nieuwe besmettingen, maar dat zijn er minder dan voorgaande weken. Ook de vraag naar testen is afgenomen. Vandaag vinden de laatste coronatests plaats in de pop-up testlocatie die GGD IJsselland, in samenwerking met de gemeente, 26 maart met spoed had opgezet op het Havenplein in Genemuiden. De unit wordt vrijdag 9 april in de ochtend opgehaald. In totaal zijn er bijna 400 testen uitgevoerd.
 • Zwartewaterland heeft vanaf vandaag een sociale kaart. Dit is een website waarop staat wat er allemaal te doen is in onze gemeente. ‘Je kunt er informatie vinden over cultuur, sport en bewegen, maar ook over (gemeentelijke) hulp en inkomensregelingen’, legt sociaal domein-wethouder Gerrit Knol uit.
 • De brug bij het Varkensgat in Genemuiden wordt voor spoedwerkzaamheden afgesloten. Van dinsdag 30 maart tot en met vrijdag 2 april. En van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april. In het paasweekend, van zaterdag tot en maandag, is de brug gewoon begaanbaar.
 • De gemeente Zwartewaterland verspreidt een vragenlijst over duurzame opwek van energie (zon en wind) in de gemeente. De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. Wethouder Harrie Rietman: “We zijn benieuwd naar de mening van inwoners. Hoe denken zij over zonneparken en windmolens? Hoe belangrijk vinden ze het opwekken van duurzame energie? En waar moeten we als gemeente rekening mee houden?” De resultaten uit het onderzoek helpen de gemeenteraad om de juiste keuzes te maken: een energietransitie die zoveel mogelijk past bij de wensen van inwoners.
 • Ook Zwartewaterland krijgt door klimaatverandering te maken met grotere extremen in neerslag en temperaturen. De gemeente past de omgeving aan op deze omstandigheden, zodat Zwartewaterland in 2050 klimaatbestendig is. Wethouder Slingerland: “Door klimaatverandering worden de winters natter, de zomers droger, stijgt de gemiddelde temperatuur en stijgt de zeespiegel. Dit kan zorgen voor schade en overlast. Maatregelen zijn nodig om Zwartewaterland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. In de ‘Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie’ beschrijven we twintig maatregelen. En daarbij doen we ook een beroep op de inwoners. Samen kunnen we Zwartewaterland klimaatbestendig maken.”
 • Een wandelpad langs de vijver bij de Weteringallee, ook geschikt voor minder validen en ouderen. Lekker in beweging zijn op een beweegtoestel of even genieten van de mooie omgeving op een fijne rustplek of ontmoetingsplek. En tegelijkertijd kennis op doen over bloemen en kruiden. Dat wil de gemeente Zwartewaterland graag met inwoners en dan vooral de omwonenden van de Weteringallee in Zwartsluis realiseren. Wethouder Gerrit Knol: “Omwonenden hebben een praatplaat ontvangen waarop zij kunnen aangeven wat zij belangrijk en mooi vinden. Zo kunnen ze kiezen voor bepaalde beweegtoestellen of voor een groenelement zoals een slangenhaag of boomgroepen. Dit helpt ons om keuzes te maken.”
 • Voor de gemeente Zwartewaterland geldt op dit moment i.v.m. een toename van het aantal besmettingen van het COVID-19 virus ook een quarantaine advies voor de huisgenoten van nauwe contacten. Is iemand een nauw contact van een leerkracht/docent of klasgenoot dan is er alleen een quarantaine advies voor het nauwe contact en niet voor de huisgenoten van het nauwe contact. Lees hieronder meer over de richtlijn van de GGD IJsselland. 
 • In mei 2021 starten, in opdracht van de gemeente Zwartewaterland, Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG) en bouwbedrijf Kijk in de Vegte met de opbouw van de fundamenten van de Veerpoort. “Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van gemeente Zwartewaterland, de Historische vereniging Hasselt en Stichting Archeologie Zwartewaterland in vervulling. Op deze manier blijven de restanten van de Veerpoort voor de toekomst zichtbaar,” aldus wethouder Harrie Rietman.
 • Op woensdag 24 maart organiseert gemeente Zwartewaterland een online informatiebijeenkomst over wind- en zonne-energie in Zwartewaterland. Het doel van de avond is om inwoners mee te nemen in de duurzame thema’s en welke veranderingen nodig zijn om in de toekomst te kunnen wonen en werken in een leefbaar klimaat. De online informatiebijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot ± 20:45 uur. Wethouder Harrie Rietman: “Dat we over moeten stappen naar duurzame energie is bekend. En dat we daarbij zonneparken én windmolens nodig hebben ook. Dit willen we samen met onze inwoners doen. Samen werken aan een duurzaam Zwartewaterland.”
 • Het maaiseizoen gaat binnenkort beginnen. Daarom mogen er geen (roei)boten of andere obstakels in de berm van het openbaar groen liggen. Heeft u een boot of ander obstakel die nog op de wal ligt? Dan vragen wij u uw boot op zijn laatst donderdag 1 april 2021 weg te halen of in het water af te meren. Zo vormen de boten geen hinder bij de maaiwerkzaamheden.
 • Inwoners van Zwartewaterland die door corona hun woonkosten niet meer kunnen betalen, kunnen vanaf vandaag een beroep doen op de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.
 • Op drie zaterdagen in het voorjaar en drie zaterdagen in het najaar kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 13 maart 2021.
 • De gemeente Zwartewaterland organiseert in samenwerking met duurzaamheidscombinatie DCZ en Energiek Zwartewaterland een on-demand webinar over duurzaamheid voor woningeigenaren. Op dit moment staat de webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’ klaar. Deze webinar is te volgen op een zelfgekozen moment. Wethouder Rietman: “De winter is volle gang en ook in het vroege voorjaar kan het nog lang fris blijven. Hoe houdt u het dan als woningeigenaar binnen behaaglijk zonder een hoog energieverbruik? Een goed moment om na te denken over het verduurzamen van uw woning.”
 • GGD IJsselland start vanaf dinsdag 9 maart een tijdelijke testlocatie in Genemuiden. Hier kunnen inwoners zich op corona laten testen. De locatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemers Kring Genemuiden (OKG); in de testlocatie van OK Vitaal richt de GGD een eigen testlijn in. Deze is elke ochtend (met uitzondering van zondag) open van 09.00 – 12.00 uur. Inwoners van Zwartewaterland kunnen hier op afspraak terecht voor een - gratis - coronatest. Dit is een PCR-test waarvan de uitslag meestal binnen een dag bekend is. Werkgevers die hun medewerkers een sneltest willen laten doen, kunnen voor deze - betaalde - sneltest van 13.00 – 20.00 uur bij OK Vitaal terecht.  

Heeft u gevonden wat u zocht?