• Zijn er verkeersknelpunten in uw wijk of kern? Wat vindt u van de huidige voorzieningen voor de auto, fiets of het openbaar vervoer? Vanaf woensdag 19 mei kunnen inwoners via een enquête hun mening geven over verkeer en vervoer in Zwartewaterland. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor een actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP). Wethouder Maarten Slingerland: “Inwoners hebben een goed beeld van de verkeersknelpunten en de huidige voorzieningen op het gebied van verkeer in hun kern of in het buitengebied. Ik roep dan ook alle inwoners op om de enquête in te vullen. Dit kan tot en met vrijdag 4 juni 2021.”
 • Marijke is nogal veranderd de laatste tijd. Ze lijkt somberder en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Als je met haar spreekt lijkt ze snel afgeleid. Het valt je wel op, maar wat kun je doen? Maak je je zorgen om iemand, maar weet je niet hoe je het gesprek aan moet gaan? Heb je in je omgeving, je buurt, vriendenkring of in je familie met deze situaties te maken? En vind je het lastig om daar goed op te reageren? Meld je dan aan voor de training “grip op verwardheid."
 • Tot 1 juli 2021 is het plein van de Maarten Lutherschool buiten de schooltijden open om te spelen. De Maarten Lutherschool en de gemeente Zwartewaterland hebben tot deze proef besloten omdat er weinig speelmogelijkheden zijn in de kern van Genemuiden en Genemuiden Noordoost. De huizen zijn dicht op elkaar gebouwd en de straten smal met geparkeerde auto’s. Na deze periode kijken gemeente, de Maarten Lutherschool en de buurt of het schoolplein permanent open kan blijven. Wethouder Maarten Slingerland: “Ik ben erg blij met de samenwerking met de Maarten Lutherschool. Ik hoop dat kinderen uit de buurt, en ook hun (groot)ouders veel plezier beleven aan de extra speel- en beweegruimte.”
 • De aanleg van het glasvezelnetwerk in Hasselt is definitief gestart. Vandaag hebben wethouder Maarten Slingerland en RENDO Fiber-directeur Bert Vos samen een eerste schop in de grond gezet. “Hiermee maken we Hasselt en onze gemeente weer een stukje aantrekkelijker voor wonen en werken’, zegt wethouder Maarten Slingerland.
 • Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Zwartewaterland. De containers worden op een andere dag geleegd.
 • Afgelopen winter kon het erg koud zijn en werd er hard gestookt om de woning comfortabel en warm te krijgen. Met als gevolg een hoge energierekening en CO2-uitstoot. De meeste woningen kunnen flink verbeterd worden met bijvoorbeeld isolatie en slim verwarmen. De gemeente Zwartewaterland helpt woningeigenaren daarmee graag op weg, in samenwerking met DCZ Duurzaam Wonen en Energiek Zwartewaterland.
 • Met 12,4 % van de stemmen is het idee van groep 7 van De Toermalijn de “favoriet” van de stad. Zij krijgen een Stadscheque van € 2.500,- voor een uitdagende maar veilige boomhut, met lange picknickbank in het Van Stolkspark.
 • De gemeente Zwartewaterland scheldt de huur voor sportvelden in het laatste kwartaal van 2020 gedeeltelijk kwijt. ‘Hiermee compenseren we de verenigingen die door corona inkomsten mislopen’, zegt sportwethouder Gerrit Knol.
 • Vandaag heeft burgemeester Bilder op zeven verschillende plekken in onze gemeente een krans gelegd te nagedachtenis aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.
 • Hoe geven we sportclubs in Zwartewaterland een boost? Daarover gaat een online informatieavond met organisatieadviseur Berend Rubingh op woensdag 26 mei. ‘Deze avond is het startschot van het project BOOOST!, waarin gemeente en clubs samen streven naar krachtige en toekomstbestendige verenigingen’, zegt wethouder Gerrit Knol.
 • Zwartewaterland gaat de huisvesting voor arbeidsmigranten reguleren. Zo wil de gemeente heldere afspraken vastleggen in convenanten met verhuurders en uitzendbureaus. ‘We gaan de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten borgen en willen de overlast in buurten verminderen’, zegt wethouder Gerrit Knol.
 • Burgemeester E.J. Bilder heeft ter gelegenheid van de lintjesregen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan acht inwoners van de gemeente Zwartewaterland. De versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden uitgereikt in kleine besloten bijeenkomsten.
 • Sinds 14 april 2021 is deze aanhanger volgens artikel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zwartewaterland voorzien van een sticker. Dit betekent dat de gemeente de eigenaar vraagt om de aanhanger van de openbare weg te verwijderen.
 • Corona heeft de arbeidsmarkt op z'n kop gezet. Daarom is er in Regio Zwolle, waar Zwartewaterland onder valt, steun voor mensen die zich willen blijven ontwikkelen om hun kansen op werk te vergroten: Groei Vooruit. ‘Dit is een mooie kans voor onze inwoners die met werk op een dood spoor zitten’, zegt wethouder Gerrit Knol.
 • Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de aanpak van het beheersen van eikenprocessierupsen. De rupsen kunnen preventief en reactief bestreden worden. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Wij voeren preventieve bestrijding uit langs de Verkavelingsweg en de Kastanjelaan in Hasselt. Deze bestrijding wordt binnenkort opgepakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?