Dorpscheques Zwartsluis

Veertien initiatieven voor een prettige, mooie en levendige dorpskern van Zwartsluis hebben een Dorpscheque ontvangen. De cheques werden maandagavond 26 september uitgereikt in Sluuspoort. 

Uitreiking Dorpscheques

Uit een groot aantal ingestuurde initiatieven had de jury al een eerste selectie gemaakt. De inwoners van Zwartsluis kregen hierna de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op de beste ideeën. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in veertien Dorpscheques. De initiatiefnemers gaan nu aan de slag om hun idee of plan te realiseren.

Bekijk hieronder de initiatieven die een Dorpscheque Zwartsluis hebben ontvangen.

1. Bankje in de speeltuin Westeinde/Westpunt

Een zitplaats voor ouders en grootouders in de speeltuin op de hoek van het Westeinde en het Westpunt. Dat is de gedachte achter dit idee. De speeltuin wordt gebruikt door veel buurtkinderen. Een bankje maakt het mogelijk dat dat ouders en grootouders in de speeltuin bij hun spelende kinderen kunnen. Het zorgt bovendien voor verbinding van de buurt. Het idee is om een onderhoudsvrije bank van gerecycled kunststof in de speeltuin te plaatsen.

Idee van: Anna-Marie van den Berg en Mirjam van der Star

2. Plan van aanpak aantrekkelijk winkelgebied

Kennis verzamelen om het winkelcentrum van Zwartsluis aantrekkelijker te maken. Voor inwoners en toeristen. Dit moet zorgen voor meer omzet voor de betrokken winkeliers. De kennis die wordt verzameld, moet resulteren in een plan van aanpak voor het verbeteren van het winkelgebied rond de Stationsweg, Kerkstraat, Dwarsstraat, Schoolstraat en Handelskade.

Idee van: Geert Jan Vermeulen

3. Hondenspeelveldje bij de Nieuwe Sluis

Een plek waar honden kunnen spelen en loslopen. Die moet komen bij het grasveld in de Nieuwe Sluis waar speciaal voor honden een omheind speelveld wordt gemaakt. Op het hondenspeelveldje komen speeltoestellen. Voor hondeneigenaren komt er een picknickbank. Zij kunnen hier met elkaar praten.

Idee van: Denise Mooiweer

4. Nieuwe tenten voor evenementen

De stichting Zwartewaterlandloop heeft een aantal tenten in haar bezit die worden gebruikt bij diverse evenementen in Zwartsluis. Twee van deze tenten zijn aan vervanging toe. De tenten worden ook gebruikt voor andere evenementen. Zoals de Zwartsluizer Zaterdag, Nationale Sleepbootdagen en Zwartsluis onder Zeil.

Idee van: Marco Mosman

5. Bloemensleepbootbak

Sleepboten en Zwartsluis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om deze verwijzing zichtbaar te maken in de gemeente is het idee ontstaan om een bloemenbak in de vorm van een sleepboot te plaatsen op de rotonde bij het Agnieten College. Op deze plek is bloemensleepbootbak goed zichtbaar voor inwoners en bezoekers van Zwartsluis. De sleepboot wordt gemaakt van cortenstaal.

Idee van: Aart Holtman en de leerlingenraad van de Wijngaard

6. Bloembakken in het centrum

In delen van het centrum hangen bloembakken (hangingbaskets). Ze zorgen ervoor dat het centrum er fleurig bij staat. Met een Dorpscheque kunnen niet alleen in de komende jaren ook bloemen in deze bak blijven staan. Maar kan dit bovendien worden uitgebreid met bloembakken voor de Kerkstraat

Idee van: Marieke Mooiweer

7. Afval opruimen tijdens suppen

Suppen en tegelijk rondslingerend afval in de natuur en in het water opruimen. Met een Dorpscheque krijgen straks leerlingen van groep 8 en/of eerstejaars van het Agnieten College die kans. Een mooie kans voor deze leerlingen om niet alleen sportief bezig te zijn, maar ook bewust te worden van een schonere leefomgeving. Een leefomgeving zonder zwerfafval en plastic soep.

Idee van: Janneke Smits

8. Ontmoeting en integratie inwoners

Zwartsluis heeft een diverse gemeenschap. Onder meer door de komst van statushouders en arbeidsmigranten. De organisatie van een multicultureel evenement met internationaal eten, muziek en spelletjes voor de kinderen biedt de inwoners van Zwartsluis de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dit zorgt voor meer onderlinge verbinding en integratie.

Idee van: Beata Harke

9. Knopenroute

Met de knopenbordroute worden de toeristische highlights in Zwartsluis verbonden met de scheepvaart, scheepsbouw en watersportbedrijven. De knopenbordroute is een educatieve en informatieve wandelroute waarbij deelnemers kunnen leren om scheepsknopen te leggen. Op elk bord op de route wordt één knoop uitgelegd. Mensen kunnen zelf oefenen met twee touwtjes die aan de paal zijn bevestigd. De borden op de route geven daarnaast ook informatie over de vele water(sport) gerelateerde bedrijven die Zwartsluis rijk is. Deze bedrijven presenteren zich met informatie op het bord.

Idee van: Erik van der Stouwe

10. Aandacht voor het maritieme en industriële verleden en heden

Borden met afbeeldingen vertellen inwoners en bezoekers in woord en beeld meer over wat Zwartsluis te bieden heeft. Op de manier worden mensen uitgenodigd om te ontdekken wat Zwartsluis te bieden heeft. De borden geven informatie over onder andere de ontstaansgeschiedenis, het maritieme en industriële verleden en heden van Zwartsluis en voor de omliggende natuurgebieden (Wieden-Weerribben).

Idee van: Stichting Fortresse

11. Historische prenten

Met twaalf prenten komt de historie van Zwartsluis tot leven. De prenten worden bevestigd op de muur van een aantal panden. Onder meer in de Stationsweg, Kerkstraat, Dwarsstraat en Handelskade. In overleg met ondernemers en de Historische Vereniging wordt bepaald wat op de prenten komt. Na het toeristische seizoen kunnen de prenten worden verkocht en vervangen voor een nieuwe serie prenten.

Idee van: Jan Blei

12. Historische audiotour

Historie, beweging, educatie én humor gebundeld in één project. Daar zorgt de audiotour door het centrum van Zwartsluis voor. Deelnemers kunnen de audiotour volgen via een speciale website die ze kunnen openen op hun telefoon. Op deze site staat de routekaart. De audiotour brengt deelnemers langs 6 verschillende plekken in en rondom het centrum van Zwartsluis. Over elke plek krijgt de deelnemer een verhaal te horen over de rijke historie van die locatie. Daarmee wordt de audiotour leuk en leerzaam voor eigen inwoners maar ook voor vakantiegangers of dagjesmensen.

Idee van: Robert Jansema

13. Vlaggenmast bij entree van het Botterhuus

Het terrein van het Botterhuus en de turfeilanden moeten meer onder de aandacht worden gebracht van inwoners en bezoekers. Dit kan door het plaatsen van een oude scheepsmast met optuiging direct achter het huidige toegangshek.
 Deze mast zorgt voor een verbetering van de visuele entree van het terrein.

Idee van: Stichting Zwartsluiser Botter ZS 13

14. Authentieke eikenboombank bij het Botterhuus

Het terrein van het Botterhuus is toe aan een opknapbeurt. De plaatsing van een ronde authentieke eikenboombank op dit terrein helpt daaraan mee. De bank komt rondom de eikenboom op de eilandjes te staan.

Idee van: Stichting Zwartsluiser Botter ZS 13