Wat is het?

U betaalt de aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso of u maakt het zelf over in twee termijnen. Kunt u niet betalen? Informeer of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling of kwijtschelding van de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Automatische incasso

  • Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen.
  • De termijnen van afschrijving beginnen één maand na dagtekening van de aanslag.
  • U vraagt automatische incasso aan met het machtigingsformulier (pdf). U geeft de gemeente dan toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven.
  • U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via het formulier Intrekken machtiging.

Meer over automatische incasso

Geen automatische incasso

Heeft u geen machtiging automatische incasso afgegeven? Dan kunt u de aanslag betalen via een overschrijvingsformulier of internetbankieren. U moet het bedrag voor de aangegeven vervaldatum voldoen. Voor een goede verwerking is het belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt in de omschrijving bij de betaling. 

Uitstel van betaling

Is het voor u absoluut niet mogelijk om voor de laatste vervaldatum te betalen? Vraag dan schriftelijk uitstel van betaling aan bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Zwartewaterland.

Betaalt u de belasting niet op tijd zonder dat vooraf uitstel van betaling is verleend? Dan kunt u een aanmaning verwachten. De kosten hiervoor moet u zelf betalen. Lees meer over invorderingsmaatregelen die de gemeente kan treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding. Dit kan voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Let op: voor het aanvragen van kwijtschelding voor de aanslag van het GBLT (waterschap) kunt u niet meer bij de gemeente terecht. Vanaf 1 januari 2020 doet u dat bij het GBLT.

U kunt kwijtschelding aanvragen met één van deze formulieren:

Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. We laten u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren we u per brief of u dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Heeft u gevonden wat u zocht?