Wat is het?

U betaalt de aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso of u maakt het zelf over in twee delen. Kunt u niet betalen? Informeer of u in een betalingsregeling kunt afspreken. Of misschien kunt u kwijtschelding van de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing krijgen.

Automatische incasso

  • Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen.
  • De termijnen van afschrijving beginnen één maand na dagtekening van de aanslag.
  • U vraagt automatische incasso aan met het machtigingsformulier (zie downloads). U geeft de gemeente dan toestemming de belasting vanaf nu automatisch af te schrijven.
  • U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via het formulier Intrekken machtiging (zie downloads).

Meer over automatische incasso

Geen automatische incasso

Heeft u ons geen toestemming gegeven om automatisch af te schrijven? Dan kunt u de aanslag betalen via een overschrijvingsformulier of internetbankieren. U moet het bedrag voor de vervaldatum betalen. Voor een goede verwerking is het belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt in de omschrijving bij de betaling.  

Zorg dat u op  tijd betaalt!

Betaalt u de belasting niet op tijd dan kunt u een aanmaning verwachten. De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

Kunt u niet op tijd betalen?

Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar invordering@zwartewaterland.nl of bellen naar 14 038. Vraag dan naar het team Invordering.

Lees meer over invorderingsmaatregelen die de gemeente kan treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt ons dan vragen om kwijtschelding. Dit kan voor de  OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Let op! Kwijtschelding van het GBLT vraag u aan bij het GBLT.

Naar kwijtschelding

Heeft u gevonden wat u zocht?