Wat is het?

Alle huishoudens in Zwartewaterland betalen het vastrecht afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gemeentelijke belastingen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

Daarnaast betaalt u voor het aanbieden van het restafval. Voor iedere aanbieding/lediging van de restafvalcontainer (buitengebied) of bij de ondergrondse verzamelcontainer. 

Wat kost het?

Het vastrecht voor een (zelfstandig) huishouden is € 198,00

De belasting per aanbieding:

  • Ondergrondse container per aanbieding (max 40 liter): € 1,80
  • Restafval container 240 liter: € 10,60
  • Restafval container 140 liter: € 6,50
  • Tuinafval (gft) container: gratis
  • PMD container: gratis
  • Oud papier: gratis

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2024 

Bezwaar? Bel ons!

Bent u het niet eens met de aanslag? Bel 14 038. Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Blijkt de aanslag niet te kloppen? Dan passen wij het direct aan.

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Extra informatie

Verhuizen

Verhuist u binnen de gemeente Zwartewaterland? Dan blijft de afvalstoffenheffing gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de overgebleven maanden.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Zwartewaterland woont automatisch terug.

Blokkeren afvalcontainers en afvalpasje ondergrondse verzamelcontainer

Als een woning leeg staat en er niemand staat ingeschreven op dat adres, worden de afvalcontainers en het pasje voor de ondergrondse verzamelcontainer geblokkeerd. Het is dan niet mogelijk om de afvalcontainers en restafval aan te bieden. Wilt u wel afval aanbieden en de afvalcontainers leeg laten maken? Bel daarvoor met het team Belastingen: 14 038.

Aanvragen van een container

Wilt u uw container omwisselen, heeft u schade aan een container, of wilt u een extra container? Lees hoe u dit regelt.

Afvalpasje

Voor het gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer ontvangt u een afvalpasje. Heeft u een nieuwe pas nodig? Kijk op de website van ROVA.