Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U kunt ook bellen met het team Belastingen: 14 038. Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

Het vastrecht voor een (zelfstandig) huishouden is € 182,00 per jaar in 2022. Daarnaast is de belasting per aanbieding:

  • Ondergrondse container per aanbieding (max 40 liter): € 1,80
  • Restafval container 240 liter: € 10,60
  • Restafval container 140 liter: € 6,50
  • Tuinafval (gft) container: gratis
  • PMD container: gratis
  • Oud papier: gratis

Bekijk de verordening afvalstoffenheffing 2022(externe link) of via https://www.zwartewaterland.nl/verordeningen