Wat is het?

  • U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat uitstalt.

We heffen precariobelasting voor voorwerpen die zich onder, op of boven gemeentegrond bevinden:

  • zonneschermen/luifels (bij niet-woningen)
  • terrassen
  • lichtreclames/vlaggen/uithangborden
  • uitstallingen (winkelrekjes/reclamebord)
  • tijdelijke bouwwerken (schuttingen, steigers, containers en opslag materialen)
  • standplaatsen (verkoop van waren anders dan op de weekmarkt)

Wat moet ik doen?

U vraagt ontheffing aan voor het innemen van openbare grond

In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Wat kost het?

Een ontheffing aanvragen kost € 20,00.

Daarnaast betaalt u precariobelasting. Dit is de belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare gemeentegrond. Hoeveel precariobelasting u precies betaalt, hangt af van het aantal vierkante meters grond dat u inneemt en hoelang u deze grond inneemt. Wees u dus bewust van de gegevens die u doorgeeft.

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024(externe link)

Extra informatie