Als u een object op of boven de openbare grond wilt plaatsen, dan heeft u hier meestal een ontheffing voor nodig. Denk hierbij aan een bouwobject, zoals een steiger, container of hoogwerker. Maar ook aan een reclamebord of het ophangen van een spandoek.

Ontheffing aanvragen

U kunt de ontheffing op twee manieren aanvragen: online of door een pdf te downloaden, in te vullen en deze naar de gemeente Zwartewaterland te sturen. Bij uw aanvraag levert u een digitale situatieschets of foto’s van de locatie mee. We verlenen de ontheffing in principe voor een periode van maximaal 1 jaar.

Ontheffing online aanvragen

Ontheffing aanvragen met pdf

Kosten en termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als u een aanvraag doet voor het plaatsen van een reclamebord of een spandoek, dan toetsen wij dit aan ons reclamebeleid.

Voor de aanvraag van de ontheffing betaalt u legeskosten. De kosten hiervoor vindt u in de Legesverordening Zwartewaterland 2021. Voor 2021 betaalt u €18,80 per aanvraag. Daarnaast betaalt u precariobelasting. Dit is een belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare gemeentegrond. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de in te nemen grond. De tarieventabel hiervoor is te vinden in de precarioverordening 2021.

Heeft u gevonden wat u zocht?