Wat is het?

Als u een object op of boven de openbare grond wilt plaatsen, dan heeft u hier meestal een ontheffing voor nodig. Denk hierbij aan een bouwobject, zoals een steiger, container of hoogwerker. Maar ook aan een reclamebord of het ophangen van een spandoek.

Hoe werkt het?

U kunt de ontheffing op twee manieren aanvragen: online of door een pdf te downloaden, in te vullen en deze naar de gemeente Zwartewaterland te sturen. Bij uw aanvraag levert u een digitale situatieschets of foto’s van de locatie mee. We verlenen de ontheffing in principe voor een periode van maximaal 1 jaar.

DigiD linkOntheffing online aanvragen

U kunt ook schriftelijk een ontheffing aanvragen. Download daarvoor het formulier onderaan de pagina.

Wat kost het?

Het aanvragen van een ontheffing kost geld. De kosten staan in de verordening hieronder.

Daarnaast betaalt u precariobelasting. Dit is een belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare gemeentegrond. Hoeveel precariobelasting u precies betaalt, hangt af van het aantal vierkante meters grond dat u inneemt en hoelang u deze grond inneemt. Wees u dus bewust van de gegevens die u doorgeeft.

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als u een aanvraag doet voor het plaatsen van een reclamebord of een spandoek, dan toetsen wij dit aan ons reclamebeleid.