Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u gebruik maken van de Participatieregeling. De gemeente betaalt dan mee aan bijvoorbeeld sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. De regeling is er voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Heeft u een bijstandsuitkering? 

Als u een bijstandsuitkering bij de gemeente Zwartewaterland heeft, kunt u onderstaand formulier gebruiken. 
U moet dan inloggen met uw DigiD. 

Voorziening aanvragen met DigiD (bijstand)

Heeft u geen bijstandsuitkering?

Doe uw aanvraag dan via onderstaande formulieren. U kunt kiezen uit een online formulier waar u moet inloggen met DigiD of een printbaar formulier. Deze kunt u online invullen en moet u daarna printen en verzenden per post.

Voorziening aanvragen met DigiD (geen bijstand)   Voorziening aanvragen (printbaar formulier)

In plaats van het Kindpakket

De Participatieregeling komt in de plaats van het Kindpakket. Het Kindpakket was bedoeld voor kinderen van 0 tot 17 jaar. De Participatieregeling is bedoeld voor alle inwoners van Zwartewaterland met een laag inkomen. De meeste onderdelen van deze regeling hoeft u maar één keer per jaar aan te vragen.

Let op!

U kunt alleen aanvragen doen voor uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet u aan algemene voorwaarden en soms ook aan aanvullende voorwaarden voldoen. De aanvullende voorwaarden vindt u bij de leeftijdsgroepen hieronder. 

Kinderen van 0 t/m 3 jaar 

Een bedrag van €150,00 voor deelname aan sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten

Kinderen van 4 t/m 17 jaar

 1. Een bedrag van €300,00 voor deelname aan sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten;
 2. Eenmalige verstrekking voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs á €400,00 (voor een laptop/fiets). Hiervoor geldt een aanvullende voorwaarde;
 3. Eenmalige verstrekking voor het halen van een zwemdiploma. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.

Volwassenen vanaf 18 jaar

 1. Een bedrag van €250,00 voor deelname aan sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten;
 2. Voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar oud, kan ook aanspraak gemaakt worden op een eenmalige verstrekking voor het behalen van het zwemdiploma. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 1. U bent inwoner van Zwartewaterland;
 2. U inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (zie tabel hieronder);
 3. Uw vermogen is niet hoger dan de toegestane vermogensgrens;
 4. U geeft op de aanvraagformulier aan voor welke activiteit u het geld voor wilt gebruiken;
 5. U levert bewijsstukken aan wanneer de gemeente hierom vraagt. Bijvoorbeeld van de activiteiten waaraan u heeft deelgenomen (u moet deze bewijsstukken minimaal één jaar bewaren);
 6. Studenten vallen niet onder de categorie minima en komen niet in aanmerking voor de regeling.

Normen inkomen

 
21 – Pensioengerechtigde leeftijd 
Alleenstaande en alleenstaande ouder€ 1.363,06
Gehuwden€ 1.947

Pensioengerechtigde leeftijd

 
Alleenstaande€ 1.516,97
Gehuwden€ 2.060,21
Gehuwd, één PGL, ander niet€ 2.060,21
Normen vermogen 
Alleenstaande€ 7.605
Gehuwden en alleenstaande ouder€ 15.210

Kijk op www.zwartewaterland.nl/bijstandsnorm voor meer informatie.

Dat geldt voor mij

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij