De gemeente zorgt dat de openbare ruimte schoon en veilig blijft. Hieronder leest u welk onderhoud de gemeente doet en wanneer.

WatWanneer
Onkruid verwijderenIn groeiseizoen (zonder chemische bestrijdingsmiddelen).
Groenonderhoud
  • Struiken en planten: twee keer per jaar geknipt in juni en september.
  • Gras: in het groeiseizoen wordt regelmatig gemaaid.
  • Bermen: vier keer per jaar, tussen half mei en half november.
  • Natuurvriendelijke oevers, rietkragen en slootbeheer: één keer per jaar in het najaar.

Van te voren weten we niet precies hoe vaak we onderhoud plegen op een bepaalde plek. We plegen onderhoud waar het nodig is:

  • we ruimen het geschoffelde onkruid op.
  • we snoeien overhangend groen sneller.
  • we borstelen een extra keer om het onkruid op wegen en straten te voorkomen.
Putten legenTwee keer per jaar maken we de putten schoon.
Bladeren vegen

We vegen in de belangrijkste straten in de centra en op plekken waar veel blad ligt. We vegen niet op voetpaden. 

Strooien bij gladheid

We strooien, wanneer nodig, op de belangrijkste doorgaande wegen, busroutes, fietspaden, wegen bij scholen, zorgcomplexen en hulpdiensten.

Kleine asfaltreparatiesKleine reparaties zoals het vullen van scheuren in asfalt en markeringen opknappen gebeuren in het najaar.
Zwerfafval opruimen
  • Zwerfafval op straat: dit ruimen we met veegmachines op in de belangrijkste straten in de centra. En op plekken waar veel vervuiling is. Ook bij het legen van afvalbakken wordt zwerfvuil in de buurt er omheen weggehaald. We vegen niet op voetpaden.
  • Zwerfafval in het groen: De ROVA ruimt het zwerfafval in de plantsoenen en in het buitengebied handmatig op. Dit doen zij tegelijk met het onkruid. 

Melding doorgeven

Bij gevaarlijke situaties gebeurt het onderhoud natuurlijk vaker. Komt u een gevaarlijke situatie tegen? Dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte.

Samen actief

Wilt u minder zwerfvuil op straat? Of wilt u de kwaliteit van het groen verhogen in uw straat of buurt? U kunt bijvoorbeeld een stuk openbaar groen in beheer nemen samen met andere buurtbewoners. Heeft u interesse? Meldt u dan aan via samenactief@zwartewaterland.nl of kijk op de webpagina van Samen Actief.

Heeft u gevonden wat u zocht?