We onderhouden het groen, repareren we het asfalt en maken we de straten schoon. Op deze pagina leest u welk onderhoud wij doen en wanneer.

Met het onderhoud zorgen we dat de openbare ruimte schoon en veilig blijft. Toch kan het gebeuren dat u een gevaarlijke situatie tegenkomt. Dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte. Als dat mogelijk is, zorgen we voor extra onderhoud.

Wilt u minder zwerfvuil op straat? Of in uw straat of buurt een stuk openbaar groen in beheer nemen samen met andere buurtbewoners? Mail naar samenactief@zwartewaterland.nl of kijk op de webpagina van Samen Actief.

Onkruid

We halen onkruid op stoepen en straten weg tijdens het groeiseizoen. Dit is ongeveer in de periode april tot oktober/november.

Wij bestrijden het onkruid met een gasbrander, borstelmachine of met de bosmaaier.  Het geschoffelde onkruid ruimen we na afloop op.

We halen daarbij niet al het onkruid weg. Op stoepen die grenzen aan bijvoorbeeld een particuliere muur of haag blijven we 30 centimeter van de erfgrens. Dat doen we om schade aan particulier eigendom te voorkomen. We vragen u zelf het onkruid weg te halen binnen deze 30 centimeter van uw erfgrens. Op die manier houden we samen de openbare ruimte netjes.

Groen

Het groen onderhouden we op het moment dat dit nodig is. Daarbij maken we onderscheid in:

  • Struiken en planten: twee keer per jaar geknipt in juni en september.
  • Gras: in het groeiseizoen maaien we regelmatig.
  • Bermen: 4 keer per jaar, tussen half mei en half november.
  • Natuurvriendelijke oevers, rietkragen en slootbeheer: 1 keer per jaar in het najaar.

Putten

We maken putten 2 keer per jaar schoon. Daarvoor reinigen we de kolken.  De kolken zorgen voor de waterafvoer tijdens hevige regenval. Door deze kolken schoon te houden, voorkomen we dat een kolk door straatvuil, blad of ander afval verstopt raakt. 

Maken we de putten in uw straat schoon? Dan vragen we u om rekening te houden met deze werkzaamheden. Dat doet u door tijdens de werkzaamheden geen auto's te parkeren op een put.

Bladeren

We vegen in de belangrijkste straten in de centra en op plekken waar veel blad ligt. We vegen niet op voetpaden.

Asfaltreparaties

Kleine reparaties aan het asfalt voeren we uit in het najaar. We vullen dan scheuren in het asfalt en knappen markeringen op.

Zwerfafval

Zwerfafval ruimen we op in de belangrijkste straten in de centra. En op plekken met veel vervuiling. We ruimen het zwerfafval op straat op met veegmachines. Bij het legen van afvalbakken halen we zwerfvuil in de buurt er omheen  weg. We vegen niet op voetpaden.

ROVA ruimt het zwerfafval op in de plantsoenen en in het buitengebied. Ze doen dit handmatig tijdens het weghalen van onkruid op deze plekken.