Heeft u een idee om iets te verbeteren in uw woon- en leefomgeving? Steunen de bewoners van uw straat of buurt uw initiatief? En zijn ze bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken? Kom in beweging en neem het initiatief! U kunt een online aanvraag indienen voor een bijdrage van de gemeente. De maximale bijdrage voor iedere aanvraag is € 500.

Met 'Samen actief'' moedigen wij  onze inwoners aan om zelf initiatief te nemen. Het gaat om initiatieven die uw straat of buurt een opkikker geven.

Inwoners hebben al de nodige initiatieven genomen. In Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Kamperzeedijk en Mastenbroek zijn dingen spontaan opgepakt. Bijvoorbeeld het gezamenlijk opknappen van speeltuintjes in wijk De Nieuwe Sluis in Zwartsluis en het inwonersinitiatief Glasvezel Buitengebied. Of een schoonmaakactie in het stadscentrum van Hasselt en de BMX-baan in Genemuiden.
 

Vraag online een bijdrage aan

Hoogte bijdrage

Voor Samen Actief is in totaal een bedrag beschikbaar van € 10.000. De maximale bijdrage voor iedere aanvraag is € 500. U hoort binnen 8 weken na uw aanvraag of uw initiatief een bijdrage krijgt. Als het totaalbedrag al is uitgegeven, behandelen wij uw initiatief in het nieuwe jaar.

Voorwaarden

Om een bijdrage te ontvangen moet u aan een aantal spelregels voldoen:

  • U ontwikkelt uw initiatief samen met uw buurtgenoten en/of in uw buurt of straat werkzame instellingen / organisaties.
  • Uw idee heeft de steun van andere buurtbewoners.
  • U levert zelf ook een bijdrage. U steekt bijvoorbeeld uw handen uit de mouwen. Of u stelt middelen beschikbaar te stellen. Dit hoeven geen eigen middelen te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook via fondsenwerving. 
  • Uw initiatief krijgt een eenmalige bijdrage.

De rol van de kerncoördinatoren

Is Samen Actief niet toereikend, maar;

  • draagt uw initiatief bij aan de leefbaarheid, beleving en reuring in de kern;
  • heeft het een positieve impact op de leefbaarheid (o.a. veiligheid, fysiek en sociaal);
  • is het effect van het initiatief op een (grote) groep inwoners van toepassing;
  • helpen inwoners zelf om de activiteit tot een succes te maken;
  • is er naast de gemeentelijke bijdrage ook andere (financiële) inzet;
  • is de opbrengst voor de leefbaarheid groot in verhouding tot de kosten?

Neem dan contact op met de kerncoördinator van uw kern!

De kerncoördinatoren helpen u om initiatieven tot uitvoer te brengen. Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden en verantwoordelijkheden. U maakt zelf een plan. De kerncoördinator ondersteunt u daarbij. De kerncoördinator helpt ook bij het zoeken naar financiële mogelijkheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Mail naar de kerncoördinatoren: samenactief@zwartewaterland.nl.