Heeft u een idee om iets te verbeteren in uw woon- en leefomgeving? Steunen de bewoners van uw straat of buurt uw initiatief? En zijn ze bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken? Vraag een bijdrage van maximaal € 500 aan vanuit 'Samen Actief'.

U stuurt uw aanvraag online in. Binnen 8 weken hoort u of u een bijdrage krijgt vanuit 'Samen Actief'.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bijdrage, kijken we naar het effect van uw initiatief. Organiseert u een barbecue voor de buurt? Dan ontvangt u hier geen bijdrage voor. Maar geeft u met uw initiatief de straat of buurt echt een opkikker? En verbetert u daarmee de leefbaarheid? Dan moedigen wij u graag aan om een bijdrage aan te vragen vanuit 'Samen Actief'. Dat kan met de link hieronder. Lees eerst goed de voorwaarden door.

Vraag online een bijdrage aan

Voorwaarden

Om een bijdrage te ontvangen moet u aan een aantal spelregels voldoen:

  • U ontwikkelt uw initiatief samen met uw buurtgenoten en/of in uw buurt of straat werkzame instellingen / organisaties.
  • Uw idee heeft de steun van andere buurtbewoners.
  • U levert zelf ook een bijdrage. U steekt bijvoorbeeld uw handen uit de mouwen. Of u stelt middelen beschikbaar te stellen. Dit hoeven geen eigen middelen te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook via fondsenwerving. 
  • Uw initiatief krijgt een eenmalige bijdrage.

De rol van de kerncoördinatoren

Is Samen Actief niet toereikend, maar;

  • draagt uw initiatief bij aan de leefbaarheid, beleving en reuring in de kern;
  • heeft het een positieve impact op de leefbaarheid (o.a. veiligheid, fysiek en sociaal);
  • is het effect van het initiatief op een (grote) groep inwoners van toepassing;
  • helpen inwoners zelf om de activiteit tot een succes te maken;
  • is er naast de gemeentelijke bijdrage ook andere (financiële) inzet;
  • is de opbrengst voor de leefbaarheid groot in verhouding tot de kosten?

Neem dan contact op met de kerncoördinator van uw kern!

De kerncoördinatoren helpen u om initiatieven tot uitvoer te brengen. Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden en verantwoordelijkheden. U maakt zelf een plan. De kerncoördinator ondersteunt u daarbij. De kerncoördinator helpt ook bij het zoeken naar financiële mogelijkheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Mail naar de kerncoördinatoren: samenactief@zwartewaterland.nl.