Veiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. De gemeente wil haar inwoners een veilige leefomgeving bieden en dat lukt goed. Zwartewaterland is één van de veiligste gemeenten in Nederland.

Speerpunten voor de komende jaren

  • In onze gemeente is het veilig wonen
  • Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een eerlijke en transparante overheid
  • In onze gemeente groeien jongeren gezond en veilig op
  • Er is extra aandacht voor psychisch kwetsbare personen en hun omgeving
  • In onze gemeente is een veilig vestigingsklimaat voor ondernemers. Binnen de horecabranche is het veilig en plezierig uitgaan
  • Voetgangers en fietsers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer
  • Organisaties en inwoners zijn zelfredzaam en voorbereid op crisissituaties
     

Andere thema's met veiligheidsaspecten

Naast deze veiligheidsthema’s zijn er ook binnen andere thema’s belangrijke veiligheidsaspecten, bijvoorbeeld bij het thema klimaat. Denk aan het beheersen van de risico’s die komen door klimaatverandering. Zoals het tegengaan van hittestress en het beheersen van overstromingsrisico’s. Daar hoort ook bij dat we beschikken over voldoende en schoon drinkwater, in periodes van langdurige en/of extreme droogte. 

Ook bij het thema verkeer speelt veiligheid een belangrijke rol. 

Het thema veiligheid voor het buitengebied

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om het thema veiligheid. Aanvullend hierop heeft de het buitengebied ook een eigen inzet:

Buitengebied

Door het vrijkomen van agrarisch vastgoed ontstaat in het buitengebied een risico op ondermijnende criminaliteit. We zetten in op het weerbaar maken van (agrarische) ondernemers.

Heeft u gevonden wat u zocht?