• Johannes Bogerman school in Genemuiden wint E-waste Race

  De Johannes Bogermanschool in Genemuiden heeft de E-Waste Race gewonnen. De leerlingen zamelden 4113 elektrische apparaten in. Daarmee versloegen zij negen andere scholen in Zwartewaterland, Steenwijkerland en Hattem. “Een fantastische prestatie”, zei een trotse wethouder Harrie Rietman. “Maar de grootste winnaar is natuurlijk het milieu, want de materialen worden nu weer hergebruikt.”

 • Huidige coalitie gaat de onderhandelingsfase in

  De gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie verlopen positief. “We zien allemaal voldoende aanknopingspunten om de volgende fase in te gaan”, aldus Maarten Slingerland, die als lijstrekker van de grootste partij de gesprekken leidt.

 • Gemeente Zwartewaterland werkt kansen voor uitbreidingen Zevenhont nader uit

  De gemeente Zwartewaterland gaat de milieueffectrapportage voor de uitbreidingen van het bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden op enkele onderdelen nader uitwerken. Met dit besluit volgt de gemeente het vandaag uitgebrachte advies van de Commissie m.e.r. Het college van B&W wil met name duidelijk in beeld brengen welke positieve effecten de uitbreidingen heeft op het milieu. "We willen uitwerken op wat voor manier wij de kansen van deze uitbreidingen willen benutten voor de biodiversiteit en onze duurzaamheidsambities", vertelt wethouder Harrie Rietman.

 • Gemeente gaat Varkensgat verbinden met Bergingsvijver

  Om het water goed af te kunnen voeren, gaat de gemeente Zwartewaterland in Genemuiden een watergang graven. De watergang verbindt straks het Varkensgat met de Bergingsvijver. Daarmee vergroot de gemeente de waterberging in dit gebied.

 • Ruim 200 nieuwe woningen in Hasselt om de Weede

  Het woongebied Hasselt om de Weede wordt uitgebreid met ruim 200 woningen. De woningen zijn straks geschikt voor uiteenlopende doelgroepen waaronder (door)starters, gezinnen en senioren. Om de bouw van woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage.

RSS feed