Lees hier de nieuws- en persberichten van de gemeente Zwartewaterland

 • Boomhut van groep 7 van De Toermalijn ‘favoriet’ van de stad

  Met 12,4 % van de stemmen is het idee van groep 7 van De Toermalijn de “favoriet” van de stad. Zij krijgen een Stadscheque van € 2.500,- voor een uitdagende maar veilige boomhut, met lange picknickbank in het Van Stolkspark.

 • Huurcompensatie voor sportverenigingen in Zwartewaterland

  De gemeente Zwartewaterland scheldt de huur voor sportvelden in het laatste kwartaal van 2020 gedeeltelijk kwijt. ‘Hiermee compenseren we de verenigingen die door corona inkomsten mislopen’, zegt sportwethouder Gerrit Knol.

 • Kransleggingen herdenking gevallenen in Zwartewaterland

  Vandaag heeft burgemeester Bilder op zeven verschillende plekken in onze gemeente een krans gelegd te nagedachtenis aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.

 • Informatieavond BOOOST!: samen naar krachtige sportclubs

  Hoe geven we sportclubs in Zwartewaterland een boost? Daarover gaat een online informatieavond met organisatieadviseur Berend Rubingh op woensdag 26 mei. ‘Deze avond is het startschot van het project BOOOST!, waarin gemeente en clubs samen streven naar krachtige en toekomstbestendige verenigingen’, zegt wethouder Gerrit Knol.

 • Zwartewaterland pakt door met huisvesting arbeidsmigranten

  Zwartewaterland gaat de huisvesting voor arbeidsmigranten reguleren. Zo wil de gemeente heldere afspraken vastleggen in convenanten met verhuurders en uitzendbureaus. ‘We gaan de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten borgen en willen de overlast in buurten verminderen’, zegt wethouder Gerrit Knol.

 • Acht inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

  Burgemeester E.J. Bilder heeft ter gelegenheid van de lintjesregen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan acht inwoners van de gemeente Zwartewaterland. De versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden uitgereikt in kleine besloten bijeenkomsten.

 • Wij zoeken de eigenaar van deze aanhanger

  Sinds 14 april 2021 is deze aanhanger volgens artikel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zwartewaterland voorzien van een sticker. Dit betekent dat de gemeente de eigenaar vraagt om de aanhanger van de openbare weg te verwijderen.

 • Groei Vooruit helpt inwoners van Zwartewaterland met werk en ontwikkeling

  Corona heeft de arbeidsmarkt op z'n kop gezet. Daarom is er in Regio Zwolle, waar Zwartewaterland onder valt, steun voor mensen die zich willen blijven ontwikkelen om hun kansen op werk te vergroten: Groei Vooruit. ‘Dit is een mooie kans voor onze inwoners die met werk op een dood spoor zitten’, zegt wethouder Gerrit Knol.

 • Preventieve bestrijding Eikenprocessierups

  Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de aanpak van het beheersen van eikenprocessierupsen. De rupsen kunnen preventief en reactief bestreden worden. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Wij voeren preventieve bestrijding uit langs de Verkavelingsweg en de Kastanjelaan in Hasselt. Deze bestrijding wordt binnenkort opgepakt.

 • Gemeente en ROVA doen proef om biodiversiteit te vergroten

  Met de onthulling van een informatiebord markeerde wethouder Maarten Slingerland de start van een gezamenlijke proef van de gemeente Zwartewaterland en ROVA met anders maaien om de biodiversiteit te vergroten. “Om te zorgen dat insecten gedurende de seizoenen voldoende voedsel en schuilgelegenheid hebben, kiezen we heel bewust de tijden en locaties waarin we wel of niet maaien. Zo zorgen we dat altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Samen met ROVA onderzoeken we de komende vijf jaar de effecten van dit aangepaste maaien op de biodiversiteit.” geeft wethouder Maarten Slingerland aan.

 • Laatste tests in pop-up testlocatie Genemuiden

  Het aantal coronabesmettingen in Zwartewaterland neemt af. Er zijn nog wel nieuwe besmettingen, maar dat zijn er minder dan voorgaande weken. Ook de vraag naar testen is afgenomen. Vandaag vinden de laatste coronatests plaats in de pop-up testlocatie die GGD IJsselland, in samenwerking met de gemeente, 26 maart met spoed had opgezet op het Havenplein in Genemuiden. De unit wordt vrijdag 9 april in de ochtend opgehaald. In totaal zijn er bijna 400 testen uitgevoerd.

 • Zwartewaterland stimuleert ontmoeting en verbinding met sociale kaart

  Zwartewaterland heeft vanaf vandaag een sociale kaart. Dit is een website waarop staat wat er allemaal te doen is in onze gemeente. ‘Je kunt er informatie vinden over cultuur, sport en bewegen, maar ook over (gemeentelijke) hulp en inkomensregelingen’, legt sociaal domein-wethouder Gerrit Knol uit.

 • Brug bij Varkensgat in Genemuiden voor werkzaamheden afgesloten

  De brug bij het Varkensgat in Genemuiden wordt voor spoedwerkzaamheden afgesloten. Van dinsdag 30 maart tot en met vrijdag 2 april. En van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april. In het paasweekend, van zaterdag tot en maandag, is de brug gewoon begaanbaar.

 • Gemeente Zwartewaterland vraagt mening inwoners over windmolens en zonnevelden

  De gemeente Zwartewaterland verspreidt een vragenlijst over duurzame opwek van energie (zon en wind) in de gemeente. De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. Wethouder Harrie Rietman: “We zijn benieuwd naar de mening van inwoners. Hoe denken zij over zonneparken en windmolens? Hoe belangrijk vinden ze het opwekken van duurzame energie? En waar moeten we als gemeente rekening mee houden?” De resultaten uit het onderzoek helpen de gemeenteraad om de juiste keuzes te maken: een energietransitie die zoveel mogelijk past bij de wensen van inwoners.

 • Veilig en prettig leven in een veranderend klimaat

  Ook Zwartewaterland krijgt door klimaatverandering te maken met grotere extremen in neerslag en temperaturen. De gemeente past de omgeving aan op deze omstandigheden, zodat Zwartewaterland in 2050 klimaatbestendig is. Wethouder Slingerland: “Door klimaatverandering worden de winters natter, de zomers droger, stijgt de gemiddelde temperatuur en stijgt de zeespiegel. Dit kan zorgen voor schade en overlast. Maatregelen zijn nodig om Zwartewaterland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. In de ‘Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie’ beschrijven we twintig maatregelen. En daarbij doen we ook een beroep op de inwoners. Samen kunnen we Zwartewaterland klimaatbestendig maken.”

RSS feed

Heeft u gevonden wat u zocht?