Lees hier de nieuws- en persberichten van de gemeente Zwartewaterland

 • Het Huisbezoekproject in Genemuiden wordt waarschijnlijk uitgerold naar andere Nederlandse gemeenten. Het Ministerie van VWS heeft het initiatief van de gemeente Zwartewaterland namelijk opgenomen in de handreiking voor huisbezoeken aan 75-plussers. ‘Dit is natuurlijk leuk nieuws en een bevestiging dat we goede bezig zijn’, zegt een trotse wethouder Gerrit Knol.
 • Zwartewaterlanders met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de Gemeentepolis. Dit is een collectieve zorgverzekering, waaraan de gemeente een deel meebetaalt. ‘Klanten krijgen bovendien ruime vergoedingen voor onder andere brillen en lenzen, fysiotherapie en tandartskosten’, weet wethouder Gerrit Knol.
 • Zwartewaterland heeft sinds kort een Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht met wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten. Deze worden vervolgens verwerkt in een visie die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Ondernemers die digitaal zaken willen blijven doen met de gemeente Zwartewaterland moeten voor 16 december het betrouwbaarheidsniveau van hun eHerkenning verhogen. Het gaat om een wettelijke verplichting, als gevolg van de invoering Wet digitale overheid (Wdo).
 • Het gemeentebestuur van Zwartewaterland heeft een oplossing gevonden voor de gehavende woning aan de Vaartweg, tegenover de Zandvoortweg in Hasselt. Het huis is ernstig verzakt. ‘We helpen de bewoner en tegelijk maken we de omgeving mooier en nog veiliger’, zegt wethouder Gerrit Knol.
 • De gemeente Zwartewaterland organiseert in samenwerking met duurzaamheidscombinatie DCZ en Energiek Zwartewaterland twee online bijeenkomsten over duurzaamheid voor woningeigenaren. Op dit moment staat de webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’ klaar. U kunt deze volgen op een zelfgekozen moment. Op 8 december is er een live webinar waarin specifiek aandacht is voor aardgasvrij wonen. Deelnemers ontvangen gratis een energiebespaartas en een adviesgesprek. Wethouder Rietman: “Er is veel subsidie beschikbaar voor duurzaamheid en energiebesparing. Het perfecte moment om stappen te zetten dus!”.
 • Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.
 • De gemeente Zwartewaterland roept meer inwoners op om steunouder te worden. ‘Heeft u een plek in hart en huis, meld u dan aan!’, zegt wethouder Maarten Slingerland. ‘Want om een goede match te kunnen maken, hebben we dringend behoefte aan meer deelnemers.’
 • De gemeente Zwartewaterland wil tot 2024 160.000 euro extra uittrekken voor cultuur. Dat staat in de nieuwe cultuurnota, die het gemeentebestuur vandaag naar buiten brengt. ‘We blijven investeren in onze inwoners. Ook op het gebied van cultuur’, zegt wethouder Gerrit Knol.
 • Welke invloed heeft corona op jouw leven? Dat willen de GGD’s en het RIVM te weten komen in een grootschalig onderzoek, dat donderdag startte en tot en met zondag loopt.
 • Op donderdagavond 19 november om 19:30 uur informeert het college de raad over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Er wordt ingegaan op het transformatieproces maar ook op toekomstige thema’s. Deze informatiebijeenkomst vindt digitaal plaatsvinden. Wanneer u deze informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan nadere gegevens.
 • Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat in Hasselt. Het herinrichten van het centrumgebied staat al langere tijd op het wensenlijstje van het college. Wethouder Rietman: ‘We gaan voor een verblijfsgebied waarbij de auto te gast is en met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Eenrichtingsverkeer is hiervoor een belangrijke voorwaarde. De keuze voor de rijrichting pakken we samen met inwoners, winkeliers en ondernemers op. Ik ben verheugd dat het Stadsteam Hasselt dit voorstel steunt en ons vraagt om tempo te maken.’
 • Vanaf 9 november vinden er werkzaamheden plaats in de Oranjestraat in Genemuiden. Vanaf 12 november gaat ook de Admiraal de Ruyterstraat op de schop.
 • De huisbezoeken aan 80-jarigen in Genemuiden krijgen een vervolg. Ouderen waarderen het project, dat veel belangrijke informatie oplevert, zo blijkt uit een evaluatie. ‘De helft van de mensen krijgt een doorverwijsadvies, maar dat wordt vaak niet opgevolgd’, weet wethouder Gerrit Knol. ‘Met een stukje nazorg kunnen we daar wat aan doen.’
 • ‘Opladen in Hasselt’, dat is de centrale gedachte uit het Leefbaarheidsplan voor Hasselt. In het afgelopen jaar hebben gemeente, ondernemers en vele maatschappelijke organisaties het Leefbaarheidsplan Hasselt samen invulling gegeven. Als quick win voor de uitvoering hebben ondernemer Petrit Sterenberg en wethouder Harrie Rietman een eerste (fiets-)oplaadbord bevestigd bij de horecagelegenheid ‘Onder de Luifel’. De gemeenteraad bespreekt de leefbaarheidsplannen op 12 november 2020.
RSS feed

Heeft u gevonden wat u zocht?