• Huishoudelijke hulp in zomer- en vakantieperiode

  De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is in de afgelopen periode toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben momenteel een tekort aan huishoudelijke hulpen, waardoor er een wachtlijst is. Gemeente Zwartewaterland zoekt samen met de aanbieders naar oplossingen om een wachtlijst te voorkomen of verkorten.

 • Inzameling textiel voor de Clini Clowns

  Zwartewaterlanders kunnen op woensdag 15 juni textiel aan de straat zetten. Ze steunen daarmee het werk van de Clini Clowns. Komende week valt er voor deze actie een speciale afvalzak op de deurmat. Wie daar niet genoeg aan heeft, kan ook andere vuilniszakken of plastic zakken gebruiken.

 • Uitdagend sporttoestel voor het Tagbos

  Het Tagbos in Genemuiden biedt iedereen vanaf nu de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te werken aan een gezonde leefstijl. Hiervoor is woensdag 1 juni een nieuwe sportcontrainer geplaatst. De sportcontrainer in het Tagbos is gratis te gebruiken.

 • Gewijzigde afvalinzameling in verband met tweede pinksterdag

  Op tweede pinksterdag (maandag 6 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Zwartewaterland. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • Verkoop bouwrecht voormalig Vaartweg 7

  Het college van burgemeester en wethouders biedt particulieren de mogelijkheid om een bod uit te brengen op het 'bouwrecht voor de realisatie van een woning' op een alternatieve locatie in het buitengebied van Zwartwaterland.

RSS feed