Wethouder (SGP)

1e loco-burgemeester

Telefoon: 14 038
E-mail: M.Slingerland@zwartewaterland.nl

Portefeuille

 • Financiën en Treasury
 • Belastingen
 • Dienstverlening
 • Facilitaire Zaken en Inkoop
 • Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
 • (Grond- en) Pachtzaken (beheer)
 • Grondexploitaties
 • Governance Verbonden Partijen
 • Beheer Kapitaalgoederen (wegen, kunstwerken, Riolering, Openbaar Groen,
  Maatschappelijk Vastgoed, Sport- en Evenemententerreinen)
 • Havens (economisch)
 • Straathandel en markten
 • Onderwijs
 • Werkgelegenheid, Participatie, Inkomensregelingen
 • Klimaatadaptatie

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Digitale Agenda VNG/Dienstverlening
 • Informatieveiligheid en bescherming Persoonsgegevens
 • Uitvoeringsplan Accommodatiebeleid en Zwembaden
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Genemuiden (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Leefbaarheidsplan Genemuiden

Onbezoldigd nevenfuncties namens de gemeente

 • Algemene vergadering van Aandeelhouders - Vitens (16 uur per jaar)
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders - Rendo (16 uur per jaar)
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders - BNG (8 uur per jaar)
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders - ROVA (16 uur per jaar)
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders - Enexis (8 uur per jaar)
 • Lid Platform Financieel Domein - VNG Overijssel (24 uur per jaar)
 • Lid - Regionaal Werk Bedrijf (16 uur per jaar)
 • Lid - SSC ONS (24 uur per jaar)
 • Lid bestuurlijk overleg - RIVUS (16 uur per jaar)

Overige onbezoldigde functies

 • Vrijwilliger - Müderheim (10 uur per jaar)

Politieke partij: SGP