Wilt u evenement organiseren? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Voor het organiseren van een evenement hebben we regels gemaakt. Daarover leest u meer op deze pagina.

Kijk eerst op de evenementenkalender

Voordat u een datum kiest voor uw evenement, kijkt u eerst of er op die dag niet al een ander evenement op de kalender staat. Soms is het niet wenselijk om meerdere evenementen op dezelfde dag te hebben. Bijvoorbeeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Of de druk op de hulpdiensten.

Bekijk de evenementenkalender

Klein evenement: melding doen

Voor een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. Een melding doen volstaat. Denk hierbij aan een buurt- of straatfeest, barbecue, optocht of plechtigheid met maximaal 100 bezoekers of deelnemers. Bij een klein evenement horen de volgende voorwaarden:

  • Het evenement duurt maximaal 1 dag;
  • Op maandag t/m donderdag is het evenement op zijn laatst 22.00 uur afgelopen. Op vrijdag en zaterdag om 23.00 uur;
  • Er is alleen achtergrondmuziek (maximum 50 dB(A) op de gevel van de woningen in de buurt);
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan of (brom)fietspad en vormt geen belemmering voor de hulpdiensten;
  • De brandkranen in de straten zijn vrij voor blusvoertuigen; 
  • Er is een duidelijke organisator. 

Voldoet uw evenement niet aan deze eisen? Vraag dan een evenementenvergunning aan. 

U kunt uw melding met onderstaand meldingsformulier. Dit moet uiterlijk 21 dagen voor uw evenement bij ons binnen zijn.

Evenement melden

Groot evenement: vergunning aanvragen

Als uw evenement niet voldoet aan de eisen van een klein evenement, dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. U moet dan over veel zaken nadenken, zoals verkeer, schoonmaak, inrichting en overlast voorkomen. Wij adviseren u daarom om  tijdig contact op te nemen met de gemeente op het nummer 14 038. We denken graag met u mee. Zo maken we een eerste inschatting van de mogelijke risico’s en kunnen we u vertellen welke documenten nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen.

U kunt een evenementenvergunning aanvragen met het onderstaande formulier:

Voor grootschalige evenementen vragen wij u om een veiligheids-, calamiteiten- en mobiliteitsplan. In deze plannen staat hoe de organisatie zaken wil regelen of voorkomen. Denk aan beveiliging, brand(preventie), EHBO, verkeersmaatregelen (verkeersregelaars), overmatig alcoholgebruik voorkomen en omgaan met drugsgebruik, vechtpartijen en mensen die te water raken.

De handreiking opstellen veiligheids- en calamiteitenplan (PDF, 149 kB) en de handreiking mobiliteitsplan (PDF, 177 kB) kunnen u helpen bij het maken van deze plannen. U kunt de documenten uploaden bij uw aanvraag.

Voor de behandeling van de aanvraag voor deze vergunning is minimaal 14 weken nodig. Deze termijn geldt voor een complete aanvraag. 

Bij het beoordelen van een aanvraag vragen wij regelmatig advies van andere partijen, zoals de GHOR IJsselland en de veiligheidsregio. Als de veiligheidsregio een evenement als risicovol aanmerkt, kan de beslistermijn verruimd worden.

Evenementenvergunning aanvragen

Alcohol schenken: ontheffing aanvragen

Wilt u tijdens het evenement alcohol schenken? Vraag dan een ontheffing van de Alcoholwet aan.

Klein kansspel: vergunning aanvragen

Wilt u tijdens een evenement een loterij, bingo of ander kansspel houden? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Evenement op of aan de (provinciale) weg

Maakt u tijdens uw evenement ook gebruik van de provinciale weg? Dan moet u ook een ontheffing aanvragen bij de Provincie Overijssel