Alcohol schenken tijdens evenement

Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
  • is minimaal 21 jaar
  • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • datum van het evenement
 • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. 

DigiDOntheffing aanvragen

Voor uw aanvraag heeft u het volgende nodig:

 • Bewijsstuk sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Kopie van het identiteitsbewijs van alle leidinggevenden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. We mogen deze termijn 1 keer verlengen, bijvoorbeeld als we extra informatie nodig hebben.

Wat kost?

De aanvraag van een ontheffing van de alcoholwet kost: .

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Alle regels over het schenken van alcohol staan in de Alcoholwet