Burgemeester

Telefoon: 14 038
E-mail: E.Bilder@zwartewaterland.nl 

Portefeuille

 • Kwaliteit van het Openbaar) Bestuur/Algemene Zaken
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie, Voorlichting, Participatie
 • Promotie en Representatie
 • Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Economische Ontwikkeling
 • Begraafplaatsenverordening

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Regionale Samenwerking/toekomstagenda Regio Zwolle
 • Nieuwe rolneming overheid-samenleving (samenleving aan zet/inwonersparticipatie)
 • Ontwikkeling Topwerklocatie Tapijtcluster
 • (Regionale) bedrijfslocatieprogrammering
 • Voorkomen/terugdringen Winkelleegstand en Retail-deal

Onbezoldigde nevenfuncties namens de gemeente

 • Lid Algemeen Bestuur - Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid kernteam - Regio Zwolle (20 uur per jaar)
 • Lid portefeuille-overleg Economische zaken - Regio Zwolle (40 uur per jaar)
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Wadinko (10 uur per jaar)
 • Beschermheer - Hasselts Fanfare

Overige onbezoldigde functies

 • Voorzitter - Christelijk Conservatief Beraad (10 uur per jaar)
 • Voorzitter - Stichting tot behoud Cultuurhistorisch Erfgoed van Ermelo (10 uur per jaar)
 • Voorzitter - Boeldagcomité Ermelo (100 uur per jaar)
 • Directeur - Onroerendgoed BV's (waarin familiebezit is ondergebracht) (200 uur per jaar)
 • Redactielid - CDA-Bestuursforum (10 uur per jaar)
 • Bestuurslid - Christendemocraat.nl (10 uur per jaar)
 • Bestuurslid - Mr. H.K.J. Beerninkstichting (20 uur per jaar)
 • Bestuurslid - Bond tegen vloeken (30 uur per jaar)
 • Lid Comité van aanbeveling - Stichting Vrienden van Israël
 • Lid Comité van aanbeveling - Jaffa-project
 • Bestuurslid - Stichting Behoud Kerkgebouw (20 uur per jaar)
 • Voorzitter - Stichting Godsvrucht en Wetenschap (30 uur per jaar)

Bezoldigde functies

 • Voorzitter Raad van Toezicht - Het Oversticht (100 uur per jaar)