Zorg, inkomen en jeugd

De gemeente kijkt met brede blik naar hulpvragen. Het mag niet uit maken vanuit welk ‘potje’ of ‘wettelijk kader’ de gemeente inwoners helpt. Het welbevinden van de inwoner staat centraal. Vervolgens kijken we of het past binnen de wettelijke kaders van het Sociaal Domein. Op deze pagina leest u over de ondersteuning van de gemeente op het gebied van zorg, jeugdhulp, werk en inkomen.