In het Klimaatakkoord van 2015 staat dat we in 2050 volledig duurzaam leven. In Zwartewaterland streven we ernaar om in 2040 aardgasvrij te zijn. Hoe dat moet staat omschreven in de Transitievisie Warmte.

Op dit moment is er nog geen wetgeving om aardgas te verbieden. Het is zeker denkbaar dat dat er op termijn wel gaat komen. Om ervoor te zorgen dat u dan niet zomaar in de kou komt te staan, helpen wij u nu alvast om stap voor stap van het aardgas af te gaan. Samen met de buurtbewoners maken we hiervoor een wijkuitvoeringsplan.

Uw woning aardgasvrij-ready

In het wijkuitvoeringsplan zetten we hoe u uw woning aardgasvrij-ready maakt. Uw woning is dan met 1 of 2 simpele ingrepen klaar om van het gas af te gaan. Bijvoorbeeld door:

  • Goede isolatie
  • Zonnepanelen
  • Elektrisch koken
  • Vloerverwarming

In zo'n geval heeft uw woning alleen nog een warmtepomp nodig om in zijn geheel van het gas af te gaan.