Duurzaam wonen

Alle huizen en gebouwen worden op termijn op een duurzame manier verwarmd. Dit staat in het Nationaal Klimaatakkoord die de CO2 uitstoot moet beperken. Hoe we dit gaan doen, hebben we beschreven in de Transitievisie Warmte.