Duurzaam wonen

We staan voor vele uitdagingen. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is daar een van. Een duurzame woning is niet alleen goed voor het klimaat, het levert u ook meer wooncomfort op. En op de lange termijn is het vaak goed voor uw portemonnee. We willen onze inwoners daarom motiveren om maatregelen te nemen. Te denken valt aan het besparen van energie door bijvoorbeeld het isoleren van gevels of het lager zetten van uw verwarming. Maar ook aan het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen of op een andere manier uw huis te verwarmen.