Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw huis bepalen? Vraag dan het taxatieverslag op. Dit kan online of u kunt bellen naar 14 038. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Bekijk uw taxatieverslag

Voor het belastingjaar 2022 gaan we uit van de waarde van uw huis op 1 januari 2021.

Actuele WOZ-waarde bekijken

De WOZ-waarden van alle woningen zijn openbaar. Het WOZ-waardeloket(externe link) is een centraal loket waar iedereen de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kan opzoeken.

Hier staan naast de WOZ-waarde ook een aantal gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Zoals bouwjaar, adres en gebruiksoppervlakte. De WOZ-waarde van bedrijfspanden is niet in te zien.

Meer over:

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.