Wat is het?

De gemeente bepaalt de waarde van gebouwen, huizen en grond ieder jaar opnieuw. Deze waarde noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ. De WOZ-waarden van alle woningen zijn openbaar. Iedereen kan online de actuele WOZ-waarden van woningen bekijken via:

www.wozwaardeloket.nl

Taxatieverslag WOZ

De WOZ-waarde van uw huis staat op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. Dit ontvangt u altijd aan het begin van het jaar. Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw huis bepalen? Vraag dan het taxatieverslag op. Dit kan online of u kunt bellen naar 14 038. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Voor het belastingjaar 2022 gaan we uit van de waarde van uw huis op 1 januari 2021. U kunt uw Taxatieverslag online bekijken via 'Mijn Zwartewaterland'.

Actuele WOZ-waarde bekijken

De WOZ-waarden van alle woningen zijn openbaar. Het WOZ-waardeloket is een centraal loket waar iedereen de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kan opzoeken. Hier staan naast de WOZ-waarde ook een aantal gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Zoals bouwjaar, adres en gebruiksoppervlakte. De WOZ-waarde van bedrijfspanden is niet in te zien.

Wijzigen WOZ

Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? Onze medewerkers Belastingen en WOZ leggen u graag uit hoe de WOZ-waarde is bepaald. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, wordt dit voor u aangepast. Neem contact op met het team Belastingen en WOZ via telefoonnummer 14 038.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het na het gesprek met de medewerker Belastingen en WOZ nog niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer over: 

Heeft u gevonden wat u zocht?