WOZ-waarde

Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Bekijk ook de animatie voor een uitleg.

Uitgeschreven tekst uit de video

 • Hoe berekenen wij de WOZ-waarde van uw woning?
 • Uw gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning. Dit wordt de Waardering Onroerende Zaken genoemd, de WOZ-waarde. U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet van uw gemeente met daarop de WOZ-waarde van uw woning.
 • Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken wij naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen en de ligging, staat en gebruiksoppervlakte van uw woning. 
 • De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Dit is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars en taxateurs werken. Ook gemeenten gebruiken deze meetmethode.
 • Wij beschikken over steeds meer gedetailleerde kenmerken van uw woning en bijgebouwen.
 • Zo zien wij bijvoorbeeld op luchtfoto's veranderingen op, aan of rondom uw woning.
 • Onderdelen zoals een garage, aanbouw of dakkapel worden geregistreerd en meegenomen in de WOZ-waarde. Ook het onderhoud, het type woning en de oppervlakte van het perceel hebben invloed op de waarde. 
 • Als u vindt dat uw verouderde badkamer, keuken of achterstallig onderhoud van uw woning aanleiding is om de waarde aan te passen, bel ons dan gerust.
 • De onderdelen die uw WOZ-waarde bepalen staan op het taxatieverslag. Deze vindt u op uw persoonlijke pagina op onze website of op MijnOverheid.nl.
 • Is er toch een reden om bezwaar te maken, bel dan eerst even met ons. Dat bespaart veel papierwerk. Met één telefoontje krijgt u meer duidelijkheid over uw WOZ-waarde.
 • En moet die inderdaad worden aangepast dan wordt dat direct geregeld.
 • Meer weten over de WOZ-waarde? Of denkt u dat de gegevens niet kloppen? Neem contact met ons op.

Hoe werkt het?

 • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
 • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
 • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw huis bepalen? Vraag dan het taxatieverslag op. Dit kan online of u kunt bellen naar 14 038. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

DigiDBekijk uw taxatieverslag

Voor het belastingjaar 2024 gaan we uit van de waarde van uw huis op 1 januari 2023.

Actuele WOZ-waarde bekijken

De WOZ-waarden van alle woningen zijn openbaar. Het WOZ-waardeloket is een centraal loket waar iedereen de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kan opzoeken.

Hier staan naast de WOZ-waarde ook een aantal gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Zoals bouwjaar, adres en gebruiksoppervlakte. De WOZ-waarde van bedrijfspanden is niet in te zien.

Meer over:

Bezwaar? Bel ons!

Bent u het niet eens met de aanslag? Bel ons: 14 038. Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Blijkt de aanslag niet te kloppen? Dan passen wij het aan.

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.