Wij zijn als gemeente verplicht om informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). We publiceren onze informatie bijvoorbeeld via onze website of social media. Wilt u meer informatie? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. We sturen u de informatie dan toe. Behalve als deze informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Bijvoorbeeld als het openbaar maken van deze informatie de privacy van personen of de financiële belangen van de gemeente Zwartewaterland kan schaden. Of als het gaat om concurrentiegevoelige informatie van bedrijven of het opsporen van strafbare feiten.

In sommige gevallen maken wij documenten voor een deel openbaar. Dan maken we delen van deze documenten onleesbaar. 

Op deze pagina leest u hoe u een Woo-verzoek indient. Heeft u vragen? Bel met de Woo-contactpersoon: 14 038.

Stap 1: Woo-verzoek insturen

Een Woo-verzoek voldoet aan deze eisen: 

 • Omschrijf in uw Woo-verzoek duidelijk over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen.
 • Uw verzoek gaat om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dit kunnen ook geluidsbanden, films en foto's zijn.
 • Uw verzoek gaat om informatie gaan waar het bestuursorgaan (de gemeenteraad, het college of de burgemeester) over beschikt.
 • De informatie gaat over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

U kunt uw verzoek op 3 manieren indienen: 

 1. Met het online formulier. Klik hiervoor op de link hieronder. 

  Woo-verzoek indienen
   
 2. Met een brief. Vermeld hierbij uw persoonlijke gegevens en geef zo duidelijk mogelijk aan om welk onderwerp of document het gaat. U stuurt uw Woo-verzoek naar: 
  College van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland
  t.a.v. behandelaar Woo-verzoeken
  Postbus 23
  8060 AA Hasselt
 3. Telefonisch door te bellen naar 14 038.

Stap 2: Besluit op Woo-verzoek 

Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn mogen we met nog eens 2 weken verlengen. Heeft u een uitgebreid Woo-verzoek? Dan kunnen wij contact met u opnemen om andere afspraken te maken over deze termijn.
 
In het besluit op uw Woo-verzoek vindt u de documenten die wij (gedeeltelijk) openbaar maken. Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. 

We kunnen een vergoeding (leges) vragen voor het toesturen van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document.

Stap 3: Bezwaar

Bent u het niet eens met een Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar maken.