Wat is het?

Verricht u als particulier of bedrijf activiteiten in of op oppervlaktewater of met grondwater? Dan heeft u een watervergunning nodig. Vaak is het ook genoeg om een melding te doen. De gemeente kan u vertellen in wanneer u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U vraagt een watervergunning aan via het omgevingsloket online. 

Omgevingsloket online

Hoe werkt het?

U vraagt een watervergunning aan via het omgevingsloket online. U heeft bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • onttrekken van grondwater;
  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater;
  • dempen van water (zoals een sloot);
  • infiltreren van water in de bodem;
  • aanleg waterberging;
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk).

Heeft u gevonden wat u zocht?