Wat is het?

Vraagt u een bijstandsuitkering aan? Dan moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit duurt een aantal weken. U heeft geen inkomen tot de gemeente uw aanvraag heeft beoordeeld. Als het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken duurt, kunt u een voorlopig voorschot krijgen. U moet dit aanvragen bij uw consulent. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen. 

Wat moet ik meenemen?

  • Volledig ingevulde uitkeringsaanvraag, aangevuld met gevraagde bewijsstukken
  • Recent bankafschrift
  • Bewijs van schulden (voor zover van toepassing)

Hoe werkt het?

Heeft u een voorschot aangevraagd en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u het voorschot na de eerste 4 weken na de datum van uw uitkeringsaanvraag. Daarna steeds na 4 weken. Heeft de gemeente vastgesteld dat u recht heeft op een bijstandsuitkering? Dan stoppen de voorschotten en gaat de bijstandsuitkering in.

Voorwaarden

U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Meer informatie

Tegen het besluit om een voorschot (niet) te verstrekken kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kunt u de Gedeputeerde Staten vragen hierover een uitspraak te doen. Wetten en regels waar u mee te maken krijgt: