Wat is het?

De Ioaz is een werkloosheidsuitkering. Hier kunt u een beroep op doen als u met uw bedrijf of beroep moet stoppen. Bijvoorbeeld omdat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Hoe werkt het?

U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt met uw zelfstandige beroep of het eigen bedrijf. Blijkt dat u recht hebt op de uitkering? Dan heeft u vanaf dat moment anderhalf jaar de tijd om uw bedrijf te stoppen. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomsten en vermogen.

De Ioaz vult uw eigen inkomen aan tot het sociaal minimum. Zijn uw inkomsten hoger dan het sociaal minimum, dan komt u niet voor deze uitkering in aanmerking. Naast persoonlijke informatie heeft u ook de jaarrekeningen van de laatste drie jaren nodig voor de aanvraag.

Voorwaarden

U bent een zelfstandige als u uw inkomen verdient met een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep. Ook moet uw onderneming aan de wettelijke eisen voldoen en in Nederland worden uitgeoefend. Daarnaast moet u minimaal 1225 uur per jaar in een eigen bedrijf werken, of een zelfstandig beroep uitoefenen. Werkt u samen met uw partner in het bedrijf? Dan geldt voor u als zelfstandige een minimum van 875 uur en voor uw partner een minimum van 525 uur.

  • U bent tussen de 55 en 65 jaar oud. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar oud.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • Uw inkomsten waren de laatste drie boekjaren gemiddeld lager dan € 25.380 bruto per jaar. Eventuele andere inkomsten van uzelf en uw partner tellen ook mee. Ook verwacht u dat het inkomen de komende jaren lager blijft dat dit bedrag.
  • U heeft de drie jaar direct voor de datum van de aanvraag, rechtmatig als zelfstandige gewerkt. Ook heeft u in de zeven jaren daarvoor als zelfstandige of in loondienst gewerkt.

Verplichtingen

De Ioaz is een werkloosheidsuitkering. Daarom bent u verplicht om naar werk te blijven zoeken. U moet kunnen aantonen dat u hebt gesolliciteerd. U bent verplicht om passend werk aan te nemen. Ook moet u deelnemen aan cursussen of tests waarmee uw kansen op werk verbeteren. Deze verplichtingen gelden ook voor uw eventuele partner. U kunt soms tijdelijk of geheel ontheffing krijgen van één of meerdere arbeidsverplichtingen. Deze ontheffing kunt u bijvoorbeeld krijgen, omdat u ziek bent of omdat uw gezinssituatie het niet toelaat.

Regionaal bureau zelfstandigen

Meer informatie over de Ioaz krijgt u bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz). Ook kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met dit bureau. Of kijk op de website van het Rbz.