Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten kantoorgebouwen in Nederland per 1 januari 2023 minimaal voldoen aan energielabel C, met uitzondering van kleine kantoren en monumenten. Voldoet het kantoor na deze datum niet aan deze eis? Dan mag het gebouw daarna niet meer als kantoor gebruikt worden. Voldoet uw gebouw hier al aan?

De labelverplichting geldt voor kantoorgebouwen die aan de volgende eisen voldoen:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) is ≥ 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw is ≥ 100 m².
  • Het kantoorgebouw wordt nog meer dan 2 jaar gebruikt.
  • Er wordt energie verbruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • De verduurzamingsmaatregelen om energielabel C te bereiken kunnen binnen 10 jaar terugverdiend worden.

De labelverplichting geldt niet voor:

  • Panden die worden onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.
  • Een pand dat een monument is als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening.

Zoals door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 27 juli 2021 gepubliceerd, voldoet de helft van de kantoren in Nederland nog niet aan de energielabel-C-verplichting. De inschatting van de RVO is dat van de kantoren die wel onder de labelverplichting vallen slechts 40% een groen energielabel (label C of beter) heeft en voldoet 60% van de kantoren dus nog niet. 

Meer informatie en tips

Kijk voor meer informatie over energielabel C op www.rvo.nl. Hier vindt u onder andere informatie over het checken van uw huidige energielabel, er is een beslisboom om te bepalen of uw kantoor aan deze eis moet voldoen en u leest hoe u in vier stappen naar energielabel C kunt gaan.