Deze pagina geeft inzage in de besteding van de fractievergoeding door de fracties van de gemeente Zwartewaterland. De fracties besteden hun bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. 

Voorbeelden hiervan zijn een vergoeding voor representatiekosten, kantoorkosten, fractiemedewerkers om secretariële, organisatorische of inhoudelijke ondersteuning te geven, het in stand houden van een website, het uitgeven van een nieuwsbrief, het gebruik van lokale media, het organiseren van openbare (thema)bijeenkomsten, vergoeding van inhuur van externe deskundigen enz. Uitgaven voor verkiezingscampagnes zijn niet toegestaan evenals het verhogen van de onkostenvergoeding voor raadsleden.

Verantwoording fractiekostenvergoeding 2021

FractieVergoedingUitgavePer saldo
CU 1.500,00393,471.106,53
PvdA1.200,00111,581.088,42
CDA1.300,00489,20810,80
SGP1.400,00706,70693,30
GB1.100,00612,77487,23
VVD1.100,001236,72-136,72
BGZ1.300,001.300,000

Verantwoording fractiekostenvergoeding 2020

FractieVergoedingUitgavePer saldo
CU 1.500,00611,93888,07
PvdA1.200,00427,21772,79
CDA1.300,00360,00940,00
SGP1.400,00411,70988,30
GB1.100,00503,33596,67
VVD1.100,00900,00200,00
BGZ1.300,001.815,00-515,00

Verantwoording fractiekostenvergoeding 2019

FractiesVergoedingUitgavePer saldo
CU1.500,00277,551.222,45
PvdA1.200,00905,21294,79
CDA1.300,00270,001.030,00
SGP1.400,002.410,10-1.010,10
GB1.100,00523,39576,61
VVD1.100,001.206,11-106,11
BGZ1.300,001.033,00267,00

Verantwoording fractiekostenvergoeding 2018

2e, 3e en 4e kwartaal 2018 (in verband met verkiezingen)
FractiesVergoedingUitgavePer saldo
CU1.125,00111,881.013,12
PvdA900,00393,54506,46
CDA975,00170,00805,00
SGP1.050,001.070,59-20,59
GB825,00 352,53 472,47
VVD825,00 1.734,56 -909,56
BGZ975,00 882,0692,94