Wat is een Persoonsgebonden budget (PGB)?

Het PGB is voor mensen die door ziekte, ouderdom, een beperking, een psychisch of psychosociaal probleem hulp of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke hulp en ondersteuning zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.

Wat zijn de voorwaarden om een PGB te krijgen?

  • U moet kunnen aangeven waarom u een PGB wilt. 
  • U moet in staat zijn het PGB te beheren
  • U moet de administratie kunnen regelen en passende en goede zorg/hulp in te kopen. 

Ook bij jeugdhulp moet u onderbouwen waarom een PGB meer geschikt is dan Zorg in natura. Bij zorg in natura (ZIN) bepaalt en levert de zorgaanbieder de zorg. De zorgaanbieder regelt ook de administratie daaromheen. Hulpvragers maken met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop zij ondersteuning ontvangen.

Meer informatie over het PGB vindt u op de website van Per Saldo(externe link).
 

Ik heb nu een PGB. Blijf ik dat houden?

Als uw indicatie, beschikking of toekenning afloopt moet u dit zelf op tijd melden bij de gemeente. U krijgt dan een gesprek waarin we met u bespreken of u uw PGB kunt houden. De gemeente mag er voor kiezen om de ondersteuning te leveren als Zorg in natura (ZIN). Dat betekent dat de gemeente dan uw ondersteuning betaalt.
In het gesprek bekijken we met u welke ondersteuning wenselijk is en in welke vorm. Zorg in natura (ZIN) of met een PGB. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie, maar ook van de soort ondersteuning die past bij uw situatie.
 

Wat is trekkingsrecht?

U krijgt het PGB niet op uw eigen rekening. De gemeente stelt uw PGB beschikbaar aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(externe link).
U geeft aan de SVB door met welke zorgverleners u een zorgovereenkomst heeft. U stuurt de facturen van de geleverde hulp naar de SVB (via de post of digitaal). De SVB betaalt maandelijks de facturen en declaraties uit uw budget rechtstreeks aan de zorgverlener(s) die de hulp leveren.
 

Waarom trekkingsrecht?

Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB gaat na of u een zorgovereenkomst heeft met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen. De overheid wil met deze werkwijze de kans op oneigenlijk gebruik (fraude) van PGB’s voorkomen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de uitbetaling door de SVB?

Heeft u vragen over de uitbetaling van uw PGB, neemt u dan eerst contact op met de SVB. Kijk op de website www.svb.nl(externe link) en log met uw DigiD in op Mijn PGB. U vindt daar de laatste stand van zaken over uw PGB.

Waar kan ik met vragen terecht over de declaraties?

Voor antwoord op deze vraag kunt u dit filmpje(externe link) bekijken. 

Wie bepaalt het uurtarief van de hulpverlener?

U spreekt zelf het uurtarief met de hulpverlener af. Daar zit wel een maximum aan. Het maximum uurtarief bepaalt de gemeente. U mag altijd een lager uurtarief afspreken. Hoe hoger het uurtarief dat u met de hulpverlener afspreekt, hoe minder hulp u kunt inkopen.
Bekijk hier onder de tarievenlijst die vanaf 1 januari 2020 geldt voor jeugdigen 0 – 18 jaar. Wanneer u al een PGB ontvangt bij herindicatie met deze tarievenlijst gewerkt. 
 

 CoderingGrondslagPGB tarief zorgverlener (vanuit instelling)PGB tarief zzp-erPGB tarief sociaal netwerk/informele zorg
Ambulante begeleiding Licht groep32101Uur€ 11,40€ 8,55€ 5,70
Ambulante begeleiding Midden groep32105Uur€ 16,80€ 12,60€ 8,40
Ambulante begeleiding Zwaar groep32106Uur€ 24,00€ 18,00€ 12,00
Ambulante begeleiding en behandeling32108Uur€ 97,20 € 72,90€ 15,74
Ambulante begeleiding Licht individueel34101Uur€ 51,60€ 38,70€ 15,74
Ambulante begeleiding Midden individueel34102Uur€ 56,40€ 42,30€ 15,74
Ambulante begeleiding Zwaar individueel34103Uur€ 79,80€ 59,85€ 15,74
Ambulante verzorging Nacht en persoonlijk34104Uur€ 45,60€ 34,20€ 15,74
Zorg met verblijf Pakket 1 ZZP (incl. Dagbesteding)38111Dag (24 uur)€ 123,17€ 92,38€ 61,59
Zorg met verblijf Pakket 1 VPT (incl. Dagbesteding)38112Dag (24 uur)€ 95,16€ 71,37€ 31,72
Zorg met verblijf Pakket 2 ZZP (incl. Behandeling en Dagbesteding)38121Dag (24 uur)€ 170,09€ 127,57€ 85,05
Zorg met verblijf Pakket 2 VPT (incl. Behandeling en Dagbesteding)38122Dag (24 uur)€ 137,68€ 103,26€ 68,84
Zorg met verblijf Pakket 3 ZZP (incl. Behandeling en Dagbesteding)38131Dag (24 uur)€ 239,38€ 179,54€ 119,69
Zorg met verblijf Pakket 3 VPT (incl. Behandeling en Dagbesteding)38132Dag (24 uur)€ 193,78€ 145,34€ 96,89
Zorg met verblijf Pakket 3 LVG Multifunctioneel centrum38133Dag (24 uur)€ 31,61€ 23,71€ 15,81
Zorg met verblijf Pakket 3 LVG Observatie38134Dag (24 uur)€ 80,42€ 60,32€ 40,21
Zorg met verblijf Pakket 4 Crisisopvang met behandeling38141Dag (24 uur)€ 262,79€ 197,10€ 131,40
Kortdurend verblijf Pleegzorg38152Dag (24 uur)€ 94,74€ 71,06€ 47,37
Kortdurend verblijf Respijtzorg38153Dag (24 uur)€ 131,58€ 98,69€ 65,79
Kortdurend verblijf Intensief38154Dag (24 uur)€ 247,38€ 185,54€ 123,69
Zorg met verblijf Pakket 6 (GGZ-C) Verpleging38161Dag (24 uur)€ 157,56€ 118,17€ 78,78

Mag ik mijn PGB inzetten om familieleden of mantelzorgers te betalen?

Dat mag. U kunt familieleden of mantelzorgers alleen betalen als er sprake is van een zogenoemde arbeidsrelatie. En er moet een overeenkomst zijn waaruit blijkt dat belasting wordt betaald over de inkomsten. Daarbij moet de hulp en ondersteuning voldoen aan de eisen die gesteld worden in de beschikking.


U kunt familieleden en mantelzorgers alleen met het PGB betalen als het geen 'gebruikelijke zorg' of informele zorg is. 

  • Met gebruikelijke zorg wordt bedoeld dat het normaal is dat ouders, partners, inwonende kinderen en huisgenoten in bepaalde mate voor elkaar zorgen. 
  • Informele zorg is de zorg die vrijwilligers en mantelzorgers leveren.

Alleen voor de aanvullende zorg is (naast de informele en gebruikelijke zorg) een PGB mogelijk. In het gesprek met de jeugdprofessional van de gemeente bespreken we dit met u.
 

Ik wil mijn PGB omzetten naar Zorg in natura (ZIN). Kan dit?

Dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente. 

Heeft u gevonden wat u zocht?