Rondom uw woning, een school of een bedrijf wilt u natuurlijk een veilige verkeerssituatie en voldoende parkeergelegenheid. Voor welke onderwerpen u wel of niet bij de gemeente terecht kunt, leest u in onderstaande veelgestelde vragen.

Als gemeente zijn we er voor iedereen. We vinden het prettig te weten wat er speelt in uw buurt. We staan ook open voor ideeën. We nemen daarom uw vragen, opmerkingen en klachten over verkeerssituaties altijd serieus. Dat wil helaas niet zeggen dat we altijd direct tot actie over kunnen gaan.

Als gemeente kijken we in dit soort situaties breder dan enkel uw straat. Soms is een oplossing voor u niet een oplossing voor de hele buurt. Ook kan het zo zijn dat we al van plan zijn om uw probleem op te lossen, maar doen we dit pas op een later moment. We vragen daarom uw begrip wanneer we niet direct tot actie overgaan.

Hieronder leest u de veelgestelde vragen die wij van inwoners krijgen over verkeer. Staat uw vraag er niet tussen? Maak dan online een melding(externe link).

Kan de gemeente een drempel verhogen of verlagen?

In Zwartewaterland hebben we op verschillende plekken drempels. Deze drempels leggen we aan volgens landelijke richtlijnen. Het kan zijn dat een drempel door verzakking te steil wordt. U kunt dit online melden. Als het nodig is, passen we de drempel aan.

Vindt u dat een drempel te laag is? Vaak is dat een drempel op een busroute. Bussen hebben last van te hoge drempels. Daarom maken we drempels op busroutes vlakker. Hierover hebben we afspraken gemaakt met busmaatschappijen. We vergroten zo het comfort voor reizigers en de chauffeur.

Ik ervaar parkeeroverlast. Wat kan de gemeente hieraan doen?

Geparkeerde auto's mogen niet voor hinder zorgen. Auto's mogen bijvoorbeeld niet bij een bocht of een kruispunt geparkeerd staan. Dit belemmert het zicht. Ook moet altijd de doorgang vrij blijven. Is dat niet het geval? Of staan auto's op een plek geparkeerd waar dat niet mag? Dan kunt u dit bij ons melden. Als het nodig is, kunnen we handhaven.

Kunt u uw auto niet binnen 100 meter van uw huis parkeren? We snappen dat dit vervelend is. Maar dat is geen parkeeroverlast. Wij willen zo min mogelijk groen en plantsoen inruilen voor verharding, zoals parkeerplaatsen. Dit doen we om het regenwater goed weg te laten lopen. Het behouden van voldoende groen en plantsoen helpt ook tegen de opwarming van bebouwd gebied.

Kan de gemeente een zebrapad in mijn straat aanleggen?

Bij de keuze voor een zebrapad kijken we naar de situatie ter plekke. Gaat het om een plek waar niet veel voetgangers oversteken? Dan geeft een zebrapad schijnveiligheid. Dat is juist niet goed voor de veiligheid van personen die oversteken op het zebrapad.

In gebieden waar auto's maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden zijn zebrapaden niet nodig. Deze wegen zijn al zo ingericht dat voetgangers ook zonder een zebrapad veilig kunnen oversteken. 

We kiezen vaak wel voor een zebrapad bij drukke oversteekpunten in gebieden waar auto's harden mogen rijden dan 30 kilometer per uur.

Waarom zijn er wegwerkzaamheden in mijn straat?

Wegwerkzaamheden kunnen vervelend zijn, maar duren gelukkig meestal maar kort. Bij deze werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden. We proberen overlast te beperken. Op onderstaande link bekijkt u de actuele wegwerkzaamheden op de kaart. U ziet waarom we aan de weg werken en tot hoe lang dat duurt.

Er wordt te hard gereden in mijn straat. Wat kan de gemeente hieraan doen?

Bij het inrichten van een straat kijken we naar de maximale snelheid die in zo'n straat geldt. We gebruiken hiervoor de richtlijnen die in Nederland gelden. Meer hierover leest u op de website Duurzaam Veilig Wegverkeer(externe link).

In bepaalde situaties kunnen wij snelheidsremmende maatregelen nemen. Zoals bijvoorbeeld een verkeersdrempel. Dit kan niet zomaar. Want dat kost veel geld. Daarom proberen wij dit meestal te combineren met andere werkzaamheden in de straat of met onderhoud aan de weg. Dit bespaart niet alleen geld, maar als wij dit tegelijk doen, zorgt het ook voor minder overlast. 

Komt uw straat hier niet voor in aanmerking? Dan kunnen we samen kijken naar een andere oplossing om de snelheid van auto's in uw straat te verminderen. Zoals het ophangen van een smileybord (DSI). Dit bord toont aan automobilisten hun snelheid en geeft aan of ze te hard rijden.

Te hard rijden heeft te maken met gedrag. Spreek daarom vooral buurtbewoners aan als zij te hard rijden. Misschien kunnen jullie samen het probleem oplossen. 

Kan de gemeente een flitspaal plaatsen?

Wij kunnen als gemeente geen flitspalen plaatsen. De keuze waar een flitspaal komt te staan, maakt het openbaar ministerie (OM). Bij de keuze kijkt het OM naar het aantal verkeersongevallen, het aantal te hard rijdende auto's en de inrichting van de weg.

Kan de gemeente iets doen aan het sluipverkeer in mijn straat?

Het kan zijn dat er ineens meer auto's door uw straat rijden. Terwijl uw straat niet bedoeld is voor doorgaand verkeer. Dit kan een gevolg zijn van wegwerkzaamheden in de buurt. Wij zorgen bij wegwerkzaamheden voor omleidingsroutes. Die geven we aan met borden. We kunnen helaas niet voorkomen dat automobilisten toch een andere route kiezen. Als de wegwerkzaamheden klaar zijn, neemt het aantal auto's in uw straat ook weer af.

Kan de gemeente zorgen voor eenrichtingsverkeer in mijn straat of wijk?

De keuze voor eenrichtingsverkeer is niet altijd de beste keuze. Uit ervaring blijkt dat het aanpassen van een weg van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat verkeer juist sneller gaat rijden. Dit zorgt niet voor een verbetering van de verkeersveiligheid.

Het instellen van eenrichtingsverkeer heeft gevolgen voor de hele wijk. Deze maatregel zorgt ervoor dat het verkeer op andere plekken door de wijk moet gaat rijden. Daarmee verplaatst het probleem van drukte. Daarom moeten we bij de keuze voor eenrichtingsverkeer eerst een plan maken waar de meeste bewoners van de hele wijk het mee eens zijn.

Kan de gemeente paaltjes op de stoep zetten tegen parkerende auto’s?

Parkeren op de stoep is verboden. Onze toezichthouders controleren hierop. Heeft u last van auto's die op de stoep parkeren? Maak dan een melding.

In veel gevallen parkeren buurtbewoners op de stoep. Spreek ze hierop aan. Misschien kunnen jullie samen het probleem oplossen. 

Kan de gemeente een verkeersspiegel ophangen?

Ons uitgangspunt is dat we geen nieuwe verkeersspiegels plaatsen. Deze spiegels lijken veilig, maar dat is niet altijd zo. Ze leiden uw aandacht af van het andere verkeer, geven vaak een vertekend beeld, kunnen door regen, mist of sneeuw niet goed zichtbaar zijn en zijn gevoelig voor vandalisme. 

Kan de gemeente van mijn wijk of straat een woonwerf maken?

Wij richten woonwijken zoveel mogelijk in als 30 km/uur zone. We zorgen er hierbij voor dat:

  • hard rijden wordt ontmoedigd;
  • er parkeerruimte is langs de straat;
  • er eventueel andere snelheidsremmende maatregelen worden genomen.