De overeenkomsten met de inzamelaars van textiel lopen eind 2021 af. We mogen deze overeenkomsten niet meer verlengen. Eind 2021 kiezen we daarom nieuwe inzamelaars voor de periode 2022-2024. We hebben hier 4 vergunningen voor.

Inschrijving voor een vergunning kon tot maandag 1 november 2021.