Jaarlijks maken we de actuele WOZ-waarde van uw woning bekend. De waarde voor het geldende belastingjaar is bepaald naar waardepeildatum 1 januari van dat jaar. Heeft u uw woning verbouwd na 1 januari? Dan bekijken we hoeveel de verbouwde woning waard zou zijn op 1 januari.

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Wij kijken naar de eigenschappen (grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit, onderhoud) op die datum.

Als er in het jaar na de waardepeildatum een wijziging aan uw woning heeft plaatsgevonden, dan kijken wij naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Een wijziging kan zijn bouw, verbouw, wijziging van bestemming, verbetering, sloop.

Economische waarde

De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van de economische waarde. De gemeente maakt een inschatting van wat een woning waard is op 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente kijkt hierbij naar de ligging en het aantal vierkante meters van het pand. Daarnaast vergelijkt de gemeente de woning met vergelijkbare panden.


De WOZ-waarde op de beschikking van 2021 is dus de waarde op 1 januari 2020. 

Taxatieverslag aanvragen

Het taxatieverslag van uw woning sturen we niet mee met de WOZ-aanslag. U kunt het online inzien via ‘Mijn Zwartewaterland’. U kunt het taxatieverslag ook aanvragen bij het Team Financiën, Belastingen en WOZ via woz@zwartewaterland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?