U mag stemmen wanneer u 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag. Daarnaast moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.

De (tussentijdse) Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november 2023.

Heeft u een stempas ontvangen?

Dan kunt u op 22 november 2023 stemmen. Een overzicht van alle stembureaus is als bijlage met uw stempas verzonden. Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de stembureaus in Zwartewaterland.

Stembureaus in Zwartewaterland

Wat moet ik meenemen?

Om te kunnen stemmen, moet u uw identiteitsbewijs en stempas meenemen. Vergeet u dit? Dan mag u niet stemmen.

  1. Uw identiteitsbewijs. Dit is uw paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag dat u stemt maximaal 5 jaar verlopen zijn. Controleer deze datum dus op uw identiteitsbewijs!
  2. Uw stempas. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Deze heeft u al per post van ons gekregen.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

Alleen als u een vermissingsverklaring, een ander pasje met uw naam en foto en uw stempas meeneemt, kunt u stemmen zonder identiteitsbewijs.

  1. Uw vermissingsverklaring. U krijgt een vermissingsverklaring als u bij de gemeente meldt dat uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen is.
  2. Een ander pasje met uw naam en foto. Dit is bijvoorbeeld uw persoonlijke OV-chipkaart.
  3. Uw stempas. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Deze heeft u al per post van ons gekregen.

Geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot 21 november 2023 12:00 uur een vervangende stempas aanvragen. Ga naar

Stempas

In het stembureau

Als u gaat stemmen, geeft u de stempas aan de voorzitter. De voorzitter moet u naar een legitimatie vragen. Een lid van het stembureau geeft een stembiljet aan u. U stemt in een stemhokje. Daar maakt u op het stembiljet één van de ronde hokjes rood. In de Kieswet staat dat een stem wordt uitgebracht in het rood. Dat betekent dat u het vakje bij de kandidaat waarop u stemt, rood moet kleuren. Als u een andere kleur gebruikt, is het stembiljet ongeldig. Heeft u uw stembiljet ingevuld? Dan vouwt u het op en stopt u het in de stembus. Hieronder leest u meer over het stemmen en de regels in het stemlokaal.

Stemmen

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het vakje voor de naam geheel of gedeeltelijk rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus. De stemming is geheim. De stemhokjes moeten zo in het stemlokaal staan dat niemand kan zien op wie u stemt. Ook mag er niemand met u mee in het stemhokje. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen tellen wel mee in het opkomstpercentage, maar hebben geen invloed op de uitslag.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

In en rond het stemlokaal

Kiezers mogen tijdens de stemming in het stemlokaal aanwezig zijn. Zij mogen daarbij de keuze van andere kiezers niet beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan. Dat gaat zelfs zo ver, dat bijvoorbeeld leden van het stembureau geen speldje, button of das van politieke partijen mogen dragen. Campagne voeren op verkiezingsdag is toegestaan, maar niet in het stemlokaal.

Buiten het stemlokaal is het vrij reclame te maken voor politieke partijen. Het gemeentebestuur handhaaft de openbare orde en houdt daarbij rekening met van de vrijheid van meningsuiting. Bij wanordelijkheden in het stembureau kan de zitting worden geschorst; de burgemeester beslist waar en wanneer de stemming wordt hervat.

Heeft u gevonden wat u zocht?